Voldelig adfærd i nattelivet kan medføre opholdsforbud i nattelivszone

Nyhed
22.08.2022

Den 1. juli 2021 trådte en ny bestemmelse i straffeloven i kraft. Bestemmelsen giver mulighed for, at personer, der er dømt for voldeligt overfald i nattelivet, kan idømmes opholdsforbud i en periode på op til 2 år og dermed ikke have lov til at færdes i og opholde sig i nattelivet. Få her et overblik over reglerne, og læs om to afgørelser fra Vestre Landsret.

Hvornår er et opholdsforbud relevant?

Det forudsættes, at der normalt er tale om en betinget eller ubetinget fængselsstraf på 30 dage eller derover, før et opholdsforbud i nattelivszone er relevant, men efter omstændighederne kan opholdsforbuddet være relevant, hvis der idømmes en lavere straf på baggrund af tidligere ligeartet kriminalitet.

 

Kriminaliteten skal være foregået i nattelivet for at give anledning til opholdsforbud

Det er et krav, at forholdet, der giver anledning til opholdsforbuddet i nattelivszone, er begået i nattelivet eller i tilknytning til den dømtes færden i nattelivet.

 

Opholdsforbuddet skal forebygge nye lovovertrædelser

Et opholdsforbud idømmes af domstolene efter en konkret vurdering af, om et opholdsforbud vil være egnet og nødvendigt for at forebygge nye lovovertrædelser af lignende karakter ved at sikre, at den dømte, i en periode, ikke kan færdes og opholde sig i nattelivet.

 

Er der tale om et 1. gangstilfælde, kan betingelserne være opfyldt, hvis forbrydelsen er af grovere karakter, og hvor den dømte har demonstreret en vis voldsparathed.

 

Hvad indebærer et opholdsforbud i nattelivszone?

Et opholdsforbud indebærer, at den blotte tilstedeværelse i tidsrummet fra kl. 24:00 til kl. 05:00 på et serveringssted, hvor der serveres stærke drikke eller i en nattelivszone uden politiets forudgående tilladelse, vil udgøre en overtrædelse af forbuddet. Dette gælder også, selvom der er tale om et helt kortvarigt ophold.  

 

Et opholdsforbud skal være proportionalt

Den begåede kriminalitet og den tidsmæssige udstrækning af forbuddet indgår i proportionalitetsvurderingen. Idømmes en fængselsstraf på indtil 3 måneder, vil opholdsforbuddet normalt være mellem 3 og 6 måneders varighed.

 

Vestre Landsret idømmer opholdsforbud og fængselsstraf

Vestre Landsret har med to afgørelser i 2022 idømt opholdsforbud i henholdsvis 3 og 6 måneder. Med de 3 måneders opholdsforbud fulgte 40 dages fængsel for vold, og med de 6 måneders opholdsforbud i nattelivet fulgte 3 måneders fængsel for vold.

 

Hvad er straffen for at overtræde et opholdsforbud i nattelivet?

Bliver et opholdsforbud i nattelivet overtrådt, straffes det med bøde eller fængsel i 1 år.

I 1. gangstilfælde med en bøde på 10.000 kr. og i 2. gangstilfælde og derover med fængsel i 30 dage.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du spørgsmål til reglerne for opholdsforbud i nattelivszone, eller har du brug for rådgivning i en konkret sag, så er du altid velkommen til at kontakte vores specialister.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev