Lovforslag om ny bestemmelse i straffeloven § 290 a om hvidvask

Nyhed
28.02.2018

Hvidvaskloven indeholder regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. Derimod er det ikke hvidvaskloven, men straffeloven, der kriminaliserer hvidvask.

Hvidvask forstås i hvidvaskloven som uberettiget at modtage eller skaffe sig eller andre del i økonomisk udbytte eller midler, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, eller uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte eller midlerne fra en strafbar lovovertrædelse.

 

Formålet med lovforslaget er at styrke den strafferetlige indsats mod hvidvask.

 

Det foreslås at udskille en del af hæleribestemmelsen til en selvstændig bestemmelse om hvidvask, sådan at straffeloven fremover vil indeholde en bestemmelse om hvidvask.

 

Hvidvask straffes i dag efter hæleribestemmelsen i straffelovens § 290.

 

Den foreslåede hvidvaskbestemmelse tager sigte på hvidvask af penge, både når det direkte udbytte af forbrydelsen er penge, og når et udbytte, i andet end penge, er blevet omsat til penge, som derefter hvidvaskes.

 

Den foreslåede hvidvaskbestemmelse tager derimod ikke sigte på den første omsætning til penge eller håndtering i øvrigt af et udbytte, som består i andet end penge. Det gælder eksempelvis køb og salg eller udlejning af genstande, som er stjålet eller i øvrigt fravendt nogen ved en strafbar lovovertrædelse, såvel som transport eller opbevaring af sådanne genstande. Handlinger af denne karakter vil dermed uændret være omfattet af den gældende hæleribestemmelse.

 

Det foreslås endvidere at forhøje den øvre strafferamme for hvidvask af særligt grov beskaffenhed fra 6 år til 8 år.

 

Det foreslås, at loven træder i kraft 1. juli 2018.

 

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev