Separation og skilsmisse

En separation og skilsmisse er en svær situation. Det er derfor vigtigt, at processen foregår roligt, specielt, hvis der er børn involveret. Et godt samarbejde med en forstående skilsmisseadvokat er en god start på en vanskelig situation.

Såfremt du eller din ægtefælle vil separeres eller skilles, skal I udfylde en anmodning om separation eller skilsmisse og sende den til Statsforvaltningen.

Som ægtefæller kan I blive skilt uden først at være separeret, hvis I er enige om skilsmissen.

Hvis din ægtefælle ikke vil skilles, skal I være separeret i 6 måneder før Statsforvaltningen kan bevillige skilsmissen. Du kan godt sende ansøgningen om skilsmisse til Statsforvaltningen, selvom din ægtefælle ikke vil skrive under. Gør du dette, vil I blive indkaldt til et møde i Statsforvaltningen, hvor I vil modtage hjælp med at komme videre og finde en løsning.

I visse tilfælde er det muligt at blive skilt uden en forudgående separationsperiode, selvom I ikke er enige om skilsmissen. Dette er muligt når:

  • I på grund af uoverensstemmelser har levet adskilt i de sidste 2 år
  • du eller din ægtefælle har være utro (her skal tredjeparten underskrive en speciel tredjepartserklæring, hvori det bekræftes, at tredjeparten har haft et seksuelt forhold til den af jer, der har været utro)
  • du eller din ægtefælle har udøvet forsætlig vold og/eller seksuelt overgrebmod den anden ægtefælle, mod jeres børn, mod familiens nærmeste pårørerende  eller mod andre børn
  • der foreligger bigami. Det vil sige, at en af jer er gift med flere på samme tid
  • du eller din ægtefælle ulovligt har ført jeres børn ud af landet eller ulovligt tilbageholder børnene i udlandet

Hvordan foregår en skilsmisse?

Vi anbefaler, at du/I som det første udfylder blanketten til separation eller skilsmisse via www.statsforvaltningen.dk

Herefter foreslår vi, at du tager kontakt til en skilsmisseadvokat. Skilsmisseadvokaten kan hjælpe dig med at sikre, at du har udfyldt papirerne korrekt, således at du eksempelvis ikke uden videre fraskriver dig retten til at modtage ægtefællebidrag. Det er derfor en rigtig god idé, at blanketten til separation eller skilsmisse ikke bliver sendt afsted, før du har været et smut forbi skilsmisseadvokaten.

Efter mødet med skilsmisseadvokaten, sendes ansøgningen til behandling hos Statsforvaltningen. Din skilsmisse er nu i proces. Det er herefter et krav, at I inden for en periode på 3 måneder er flyttet fra hinanden og ikke genoptager samlivet. Gør I dette bortfalder separationen, og I skal starte processen forfra.

Er I enige om separationen eller skilsmissen samt vilkårene herfor, udsteder Statsforvaltningen en bevilling til separation eller skilsmisse. I vil herefter være separeret eller skilt med virkning fra den dato bevillingen er udstedt .

Hvis I ikke er enige indkaldes I til et møde i Statsforvaltningen - en såkaldt vilkårsforhandling - hvor en sagsbehandler hjælper jer med at finde en løsning. Dette møde kan ikke fravælges.

Opnår I enighed på mødet udsteder Statsforvaltningen en bevilling til separation eller skilsmisse.

Hvis I efter mødet forsat ikke er enige, kan I bede Statsforvaltningen om at sende sagen videre til retten. Retten træffer herefter den endelige afgørelse i sagen.

Du kan læse mere om Separation og Skilsmisse under punkterne BodelingForældremyndighed & Børnebidrag samt FAQ.

Såfremt du har spørgsmål til juraen omkring separation og skilsmisse, er du altid meget velkommen til at kontakte os på telefon 7015 1000 eller mail@70151000.dk

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål vedr. skilsmisse eller separation?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Udfyld felterne, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.