16 nov 2017

Hvad skal din virksomhed være opmærksom på, når der indhentes samtykke?

Ny vejledning fra Datatilsynet vedrørende samtykke.

Datatilsynet udgiver en række vejledninger inden den 25. maj 2018, hvor reglerne i persondataforordningen finder anvendelse fra. Datatilsynet har tidligere offentliggjort en generel vejledning om persondataforordningen, om databeskyttelsesrådgivere og muligheden for at foretage overførsel af data til tredjelande. Som den seneste i rækken har datatilsynet nu offentliggjort en vejledning om brug af samtykke som grundlag for at behandle personoplysninger.

Vejledningen om brug af samtykke omhandler blandt andet:

- Tidspunktet for samtykke og bevisbyrden
Et samtykke skal være på plads, inden virksomheden (som her kaldes ”den dataansvarlige”) påbegynder behandlingen af personoplysninger. Hvis en virksomhed f.eks. indhenter samtykke til at videregive en kundes personoplysninger til en anden virksomhed, må videregivelsen ikke finde sted, før samtykket er indhentet.

- Bevisbyrden
Et samtykke kan afgives både skriftligt og mundtligt. Det er dog virksomhedens ansvar at kunne dokumentere samtykket, og derfor anbefaler vi altid, at et samtykke indhentes skriftligt.

- Frivilligt
Et samtykke skal afgives frivilligt, og det må således ikke medføre (negative) konsekvenser for afgiveren, hvis denne ikke ønsker at give samtykke. Derfor skal en virksomhed i et ulige partnerforhold, herunder f.eks. et ansættelsesforhold, være særligt opmærksom på brugen af samtykke.

- Samtykket skal være specifikt
Samtykket skal være udformet så specifikt, at afgiveren af samtykket tydeligt kan se, hvad der gives samtykke til, herunder hvilke formål personoplysningerne må bruges til på baggrund af samtykket. Dette hænger sammen med, at den dataansvarlige ikke må behandle personoplysninger til andre formål, end det formål personoplysningerne blev indhentet til, uden anden lovlig behandlingsgrundlag eller et nyt samtykke.

- Information til afgiveren af samtykke (”den registrerede”)
Virksomheden skal ved indhentelse af samtykke som minimum informere afgiveren om virksomhedens identitet, hvilke personoplysninger virksomheden ønsker at behandle og formålet hermed. Herudover skal afgiveren informeres om, at samtykket til enhver tid kan kaldes tilbage med den konsekvens, at fremtidig behandling af oplysningerne ikke kan finde sted.

Derudover rummer vejledningen uddybende bemærkninger om indhentelse af samtykke fra børn, overgangsperioden fra den nuværende persondatalov til persondataforordningen samt en tjekliste, som dataansvarlige kan benytte for at se, om deres behandling er på linje med persondataforordningens regler.

Se nærmere om datatilsynets vejledninger her

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har din virksomhed brug for rådgivning om kravene til indhentelse af samtykke?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Se vores persondatapolitik her