Krænkelse af ophavsret – Hvilke rettigheder er der ifm. brug af billeder?

Indsigt
29.04.2020

Når man tager et billede, opnår man automatisk en ophavsretlig eneret til at udnytte dette billede. En ophavsretlig beskyttelse af billedet forudsætter ikke, at billedet er af en vis kvalitet, ligesom det er underordnet, hvorvidt det er taget af en professionel fotograf eller ej. Dette skyldes, at ophavsretsloven både beskytter kunstneriske billeder og almindelige fotografier.

Hvad indebærer en ophavsretlig beskyttelse?

Hvad end man er fotograf, blogger eller bare kan lide at tage billeder, vil man ifølge ophavsretsloven blive tildelt rettighederne til billedet i det sekund, man tager billedet.

 

En ophavsretlig eneret indebærer i medfør af ophavsretsloven, at rettighedshaveren kan afskære andre, der ikke har dennes samtykke, fra at gøre brug af billedet. Det er i den forbindelse uden betydning, om brugen er kommerciel eller ej, eller om man har været i god eller ond tro omkring brugen.

 

Hvilke rettigheder har du, hvis dit billede anvendes uden samtykke?

Hvis man som rettighedshaver til et billede opdager, at en anden gør brug af ens billede uden samtykke, har man mulighed for at påtale forholdet med henblik på at håndhæve sin eneret. I den forbindelse kan man kræve, at brugen øjeblikkeligt stopper, ligesom man i medfør af ophavsretslovens § 83 har krav på en økonomisk kompensation for den uretmæssige brug.

 

Idet en uberettiget brug af et billede sjældent vil medføre et økonomisk tab for fotografen, og da det er svært at bevise, hvilken uberettiget vinding krænkeren har opnået, vil man sjældent have mulighed for at rette et erstatningskrav.

 

Dog vil man have mulighed for at kræve det, der i loven kaldes et rimeligt vederlag, der skal afspejle, hvad rettighedshaveren kunne have krævet i betaling, såfremt billedet var solgt på almindelige handelsvilkår. Herudover har rettighedshaveren en ret til at kræve en godtgørelse for den ikke økonomiske skade, som udnyttelsen har medført.

 

Selvom krænkeren fjerner billedet efter at have fået en påtale, ændrer det ikke på, at rettighedshaver har krav på kompensation.

 

Bliver rettighederne til dine billeder krænket?

Oplever du, at rettighederne til dine billeder bliver krænket, er du velkommen til at kontakte HjulmandKaptain for en uforpligtende drøftelse af dine muligheder.

Søger du sparring og juridisk rådgivning?

Hos HjulmandKaptain er vores advokater specialister i IPR. Kontakt os for at høre nærmere eller læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

 

Læs mere

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Ja tak, hold mig opdateret