Ophævelse af servitutter ved ekspropriation - hvilke regler gælder?

Hvordan kan der ske ekspropriation, uden at der nødvendigvis sker afståelse af en hel ejendom?

Advokat Mikkel Buchwald Møller retter i denne podcast fokus mod de situationer, hvor en borger bliver tvunget til at afstå en tinglyst rettighed eller pålagt en servitut.

Det kan i disse situationer være sværere at få den rette erstatningsudmåling. Hør nærmere herom i podcasten.

Varighed: 5 min og 5 sek.

00:00
00:00

Kontakt