Hvornår må virksomheder foretage prisstigninger på varer og tjenesteydelser?

Indsigt
30.05.2022

Som mange har oplevet, er priserne på forskellige varer og tjenesteydelser steget markant de seneste år. Prisstigningerne har medført en øget opmærksomhed fra forbrugerne og således også fra Forbrugerombudsmanden, der flere gange har undersøgt, om danske virksomheders prisstigninger er i overensstemmelse med reglerne. Men hvordan og hvornår må aftalte priser hæves?

Det er klart, at en virksomhed - der endnu ikke har indgået en aftale med en køber - selv fastsætter prisen for sine varer eller tjenesteydelser. Herefter er det – inden aftalens indgåelse – op til køberen at vurdere, om prisen accepteres. Reglerne for prisregulering afhænger dog af, om køberen blot er en forbruger eller også en erhvervsdrivende.  

 

Prisregulering når køber er forbruger 

Som udgangspunkt kan en virksomhed alene ændre en allerede indgået aftale, hvis denne har modtaget forbrugerens forudgående og udtrykkelige accept af ændringen. Dette følger af almindelige aftaleretlige regler.

 

Som undtagelse til udgangspunktet behøver virksomheden ikke modtage forbrugerens forudgående og udtrykkelige accept af ændringen. Dette gælder dog kun, hvis det i aftalen er bestemt, at virksomheden – efter at have underrettet forbrugeren med et rimeligt varsel – ensidigt kan ændre forhold i aftalen.

 

Det følger af aftalelovens § 38 c, jf. § 36, at urimelige vilkår ikke kan gøres gældende over for forbrugeren. Et urimeligt vilkår kan for eksempel være, hvis en erhvervsdrivende ændrer i aftalen uden en gyldig grund.

 

Vilkåret vil dog ikke blive anset for urimeligt, hvis det indeholder en bestemmelse om:

  • at virksomheden med et rimeligt varsel skal underrette forbrugeren om ændringen
  • at forbrugeren kan opsige aftalen, hvis denne ikke ønsker at acceptere vilkåret, vil vilkåret ikke blive anset for urimeligt.

  

Husk at give forbrugeren et rimeligt varsel 

Inden ændringen foretages af virksomheden, skal forbrugeren have mulighed for at vurdere, om en anden vare eller tjenesteydelse til prisen er mere attraktiv. Som det følger ovenfor, skal forbrugeren altså gives et ”rimeligt varsel”. Spørgsmålet er dog, hvornår et varsel er rimeligt?

 

Et dansk forsikringsselskab er netop blevet stævnet af Forbrugerombudsmanden, da forsikringsselskabet ikke varslede sine privatkunder om prisstigninger. På grund af det manglende varsel, mener Forbrugerombudsmanden ikke, at privatkunderne er forpligtet til at betale prisstigningerne. Sagen har endnu ikke har været for retten, men den tydeliggør alligevel vigtigheden af at give forbrugeren et rimeligt varsel.

På varmeforsyningsområdet har Forsyningstilsynet udsendt en vejledning, der regulerer varsling af væsentlige varmeprisstigninger. Varmeforsyningsvirksomheder bør varsle væsentlige prisstigninger med mindst 3 måneders varsel. Hvis dette ikke overholdes, afhænger det af en konkret og individuel vurdering, om et varsel under 3 måneder er rimeligt.

 

Virksomheder, der opererer inden for andre brancher end varmeforsyningsområdet, bør – for at være på den sikre side – følge Forsyningstilsynets vejledning, og dermed varsle prisstigninger med 3 måneders varsel. I hvert fald indtil Forbrugerombudsmanden melder andet ud, hvilket hun forventeligt vil gøre, når der er faldet dom i ovennævnte sag med forsikringsselskabet.

 

Prisregulering når køber også er erhvervsdrivende 

Aftaler om køb og salg mellem erhvervsdrivende – såkaldt ”B2B” – er i høj grad underlagt aftalefriheden. Det betyder, at aftaler om erhvervskøb sjældent skal opfylde særlige lovregler.

 

Fremgår det af sælgers ordrebekræftelse eller salgs- og leveringsbetingelser, at denne tager forbehold for prisændringer i bestemte situationer, er et sådant vilkår således som udgangspunkt gældende. Den erhvervsdrivende køber må herefter acceptere en prisstigning.

 

Det følger af aftalelovens § 36, at en aftale kan tilsidesættes helt eller delvist, hvis den er urimelig. Denne bestemmelse vil sjældent kunne anvendes til at tilsidesætte et forbehold om prisændringer, da bestemmelsen typisk kun finder sted ved erhvervskøb. Dette gælder, hvis styrkeforholdet mellem de erhvervsdrivende er meget skævt, eller hvis aftalen afviger væsentligt fra det, der betragtes som værende branchestandarden.

Idet et forbehold om prisændringer i erhvervskøb sjældent kan ugyldiggøres eller tilsidesættes helt eller delvist, er det vores anbefaling, at man som sælger altid sikrer, at ens aftale - for eksempel ifm. salgs- og leveringsbetingelser - indeholder et forbehold om prisændringer. På den måde kan det sikres, at ens priser altid følger markedet.  

 

Afsluttende

Overordnet set kan det siges, at virksomheder alene må foretage prisstigninger over for forbrugere, hvis:

  • virksomheden modtager forbrugerens forudgående og udtrykkelige accept af ændringen
  • aftalen med forbrugeren indeholder et vilkår om forbehold for prisstigninger, og forbrugeren gives et rimeligt varsel samt mulighed for at annullere aftalen, inden prisstigningen træder i kraft.

  

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du spørgsmål til ovenstående, eller har du brug for rådgivning vedrørende prisregulering over for forbrugere, er du altid velkommen til at kontakte os.

Søger du sparring og juridisk rådgivning?

Hos HjulmandKaptain er vores advokater specialister i markedsføringsret. Kontakt os for at høre nærmere eller læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

 

Læs mere

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Ja tak, hold mig opdateret