Få vores hjælp til at genoprette økonomien og styrke din virksomhed bedst muligt via en rekonstruktion

Når du står overfor en rekonstruktion af din virksomhed, er der ofte flere alvorlige aspekter, der skal afklares: Hvordan minimerer du den økonomiske risiko? Hvordan bevarer du medarbejdernes trivsel? Kan kunderne fastholdes? Og hvordan sikrer du bedst virksomhedens fremtid?

Med den rette juridiske rådgivning kan du under rekonstruktionen sammen med kreditorer og skifteretten genoprette økonomien, så virksomheden igen kan fortsætte sine aktiviteter.

 

Derfor står du stærkere, når du lader vores advokater håndtere udfordringerne og varetage det juridiske arbejde under rekonstruktionen, så du kan fokusere på den daglige drift. Jo tidligere vi kommer med i processen, jo bedre mulighed har vi for at sikre dig den mest optimale løsning.

Vi kan hjælpe dig med:

 

  • Vi kan varetage forhandlingerne med kreditorer, pengeinstitutter og andre interessenter
  • Vi kan identificere og hjælpe med at afhænde underskudsgivende dele af virksomheden
  • Vi kan gennemføre fusion, omstrukturering, virksomhedsoverdragelse
  • Vi kan bistå i at identificere og sælge aktiver – og vi kan afdække skjulte passiver

Dine muligheder for at genoprette økonomien og undgå konkurs

Når din virksomhed er under rekonstruktion, er formålet at få genoprettet økonomien, så du undgår konkurs og kan fortsætte driften.

 

Typisk sker det via en tvangsakkord, en virksomhedsoverdragelse eller en kombination:

  • En tvangsakkord er en art ”gældssanering” for virksomheder, hvor gælden nedskrives, og/eller betalingen udskydes, imod at du betaler en procentdel af gælden snarest muligt
  • En virksomhedsoverdragelse betyder, at virksomheden eller dele af virksomheden sælges

 

Begge dele er en mulighed for – lovligt – at slippe af med en del af den gæld, der tynger din virksomhed.

 

Men det kræver forhandlinger og kendskab til juraen at udarbejde de nødvendige aftaler med kreditorer, der i sidste ende sikrer virksomheden bedst muligt. Og dér står du stærkere med en advokat fra HjulmandKaptain som rådgiver, fordi vi både er specialister i juraen og erfarne forhandlere.

Nyere regler gør rekonstruktion mere smidig

 

Tidligere var en rekonstruktion en tung, lang og dyr proces. I dag gør nye regler om bl.a. forebyggende rekonstruktion det langt nemmere og hurtigere at gennemføre en rekonstruktion, samtidig med at processen kan være mindre offentlig.

Lad HjulmandKaptains specialister rådgive dig gennem hele processen

HjulmandKaptains advokater har medvirket til flere sager om rekonstruktion, hvor vi hjælper virksomheder og ejere bedst muligt igennem økonomiske kriser.

 

Det betyder, at vi har erfaring med alle aspekter af rekonstruktion og kan yde kompetent, økonomisk rådgivning til dig i alle dele af processen – både hvis virksomheden har økonomiske udfordringer eller er direkte nødlidende. Og hvis rekonstruktionen mod forventning ikke lykkes, kan vi hjælpe dig sikkert igennem konkursbehandlingen.

 

Kontakt os i dag og få en uforpligtende afklaring af, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed bedst muligt.

Få mere viden om rekonstruktion

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev