Skat

Skat

Vi har altid en skatteadvokat til rådighed, som rådgiver privatpersoner om alle skatte- og afgiftsretlige spørgsmål.

Vores rådgivning vedrører den enkelte kundes beslutninger om skatte- og afgiftsmæssige forhold i det daglige virke. Vi repræsenterer vores kunder i skattesager både ved administrative klagesager og i retssager ført ved de ordinære domstole. Det kan for eksempel vedrøre beskatning af avancer henholdsvis fradragsret for tab på aktier og obligationer, fradragsret for omkostninger i forbindelse med udførelse af arbejde etc.

Vores skatteadvokater møder jævnligt i skattesager, der behandles hos SKAT, for skatteankenævn, i Skatterådet og i Landsskatteretten. Vi har til stadighed skattesager, der behandles ved de ordinære domstole.

I tilknytning til behandlingen af skattesager har vi oparbejdet en ekspertise i skattestrafferet, således at vi ofte fungerer som forsvarer i straffesager, hvor der er rejst tiltale for overtrædelse af straffeloven eller skattekontrolloven.

Vores viden inden for skatte- og afgiftsretlige spørgsmål har endvidere ført til tillidshverv i Advokatsamfundets skatteudvalg, i bestyrelsen for Danmarks Skatteadvokater, ligesom vores advokater ofte benyttes som undervisere for Advokatsamfundet, FSR m.fl.

Har du brug for en skatteadvokat?

Så er du altid velkommen til at kontakte os med din skattesag.

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for en skatteadvokat?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Udfyld felterne, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her