Fradragsloftet for serviceydelser og grøn istandsættelse i 2021 forhøjes

Nyhed
24.03.2021

Folketinget har vedtaget en lempelse af BoligJobordningen, som betyder, at fradragsloftet forhøjes i 2021. Ændringen indebærer, at der i 2021 vil gælde et forhøjet fradragsloft på 25.000 kr. pr. person for serviceydelser og et tilsvarende forhøjet fradragsloft på 25.000 kr. pr. person for håndværksydelser.

Reglerne om fradrag for serviceydelser og grøn istandsættelse efter BoligJobordningen

Efter BoligJobordningen, der blev indført i 2018, er der fradragsret for visse typer private udgifter til bl.a. serviceydelser og grøn istandsættelse af hjemmet eller en fritidsbolig.

 

Efter ordningen kan personer over 18 år fradrage lønudgifter, der er afholdt til hjælp (serviceydelser), grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm (håndværksydelser).

 

Fradraget er todelt. Der kan således opnås fradrag på op til 6.400 kr. (2021-niveau) pr. person for serviceydelser og fradrag på op til 12.800 kr. (2021-niveau) pr. person for håndværksydelser.

 

Udnyttes begge kategorier af fradrag fuldt ud, kan der således opnås et samlet fradrag på 19.200 kr. pr. person i 2021.

 

Fradraget er et ligningsmæssigt fradrag. Fradraget har derfor den mindste skattemæssige fradragsværdi på ca. 25 pct. i 2021.

 

Folketinget har forhøjet fradragsloftet i 2021

Folketinget har netop vedtaget en ændring af ordningen. Ikke de nedenfor oplistede betingelser for at opnå fradrag, men beløbene der kan opnås fradrag for.

 

Ændringen indebærer således, at der i 2021 vil gælde et forhøjet fradragsloft på 25.000 kr. pr. person for serviceydelser og et tilsvarende forhøjet fradragsloft på 25.000 kr. pr. person for håndværksydelser.

Hvis begge lofter udnyttes fuldt ud, vil der således kunne opnås fradrag i 2021 for i alt 50.000 kr. mod 19.200 kr. efter de hidtil gældende fradragslofter.

 

Herudover gives der for serviceydelser et yderligere incitament til at benytte dette, idet anvendt fradrag på op til 25.000 får en fradragsværdi på 135 %.

 

Anvendes loftet på 25.000 således fuldt ud for serviceydelser, vil fradragets værdi i 2021 være på 33.750 i stedet for de 25.000 kr, som modtageren af ydelsen har betalt. Dette er for at sikre, at fradragsværdien af indkøb af serviceydelserne forhøjes til at have en fradragsværdi på ca. 35 % i stedet for normalt ca. 25 %.

Der er således skabt et massivt yderligere incitament til i 2021 at få gjort noget ved den grønne forbedring af huset, eller benytte sig af hjælp i og omkring huset.

 

Hvad kan der opnås fradrag for?

Der kan opnås fradrag for lønudgifter til arbejde vedrørende helårsboliger, hvor personen selv bor og har folkeregisteradresse.

 

Det betyder derfor også, at der kan opnås fradrag, uanset om man bor i ejendommen som ejer, lejer eller andelshaver.

 

Derudover kan ejere af fritidsboliger opnå fradrag for lønudgifter til vedligeholdelse m.v. af fritidsboliger, som er omfattet af ejendomsværdiskatteloven. Alle former for fritidsboliger, hvor ejeren betaler ejendomsværdiskat, er således omfattet af BoligJobordningen.

 

De fradragsberettigede ydelser omfatter både serviceydelser og håndværksydelser.

Ydelserne er oplistet i bilag 1 til ligningsloven og er eksempelvis:
(for den fulde oversigt henvises til bilag 1 til ligningsloven)

 

Serviceydelser i hjemmet eller i en fritidsbolig

Almindelig rengøring

 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

 

Vinduespudsning

 • Indvendigt
 • Udvendigt

 

Børnepasning

 • Børnepasning i hjemmet eller i en fritidsbolig
 • Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter

 

Almindeligt havearbejde m.m.

 • Græsslåning
 • Klipning af hæk
 • Lugning
 • Beskæring af buske og træer
 • Snerydning

 

Grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm vedrørende hjemmet eller en fritidsbolig

Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), f.eks.

 • Maling af vinduesrammer (udvendigt)
 • Maling af døre (udvendigt)
 • Maling af ydervægge (udvendigt)

 

Isolering af tag

 

Reparation og forbedring af skorsten, f.eks.

 • Indsættelse af isolerende foring
 • Indsættelse af filter
 • Montering af røgsuger
 • Ændring af skorstenshøjde

 

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, f.eks.

 • Nye ruder og vinduer
 • Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
 • Forsatsvinduer

 

Betingelse om momsregistreret virksomhed

Det er en betingelse for at opnå fradrag for lønudgifter til service- eller håndværkerydelserne, at arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark.

 

For arbejde i form af rengøring, vinduespudsning, børnepasning og almindeligt havearbejde må arbejdet dog tillige være udført af en person, der er fyldt 18 år inden udgangen af det pågældende indkomstår, og som er fuldt skattepligtig til Danmark.

 

Der kan kun fradrages udgifter til arbejdsløn inkl. moms. Udgifter til materialer kan ikke fradrages.

 

Betalingsformen er afgørende for fradraget

Det er yderligere en betingelse for fradragsret, at den skattepligtige har betalt for det udførte arbejde via en elektronisk betalingsform, dvs. enten ved overførsel via bank, herunder netbank og mobilbank, eller posthus, ved kortbetaling via leverandørens hjemmeside eller kortterminal, eller ved brug af indbetalingskort (girokort).

 

Betaling med check eller kontanter giver ikke ret til fradrag

 

Modtageren af ydelsen skal indberette

Derudover er det et krav for at opnå fradrag, at modtageren af ydelsen skal foretage indberetning af oplysninger om det fradragsberettigede arbejde via skattestyrelsen i TastSelv-systemet.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du spørgsmål i forbindelse med fradrag for service- eller håndværksydelser eller brug for juridisk rådgivning i anden sammenhæng, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev