Hvornår har du som rådgiver indberetningspligt?

I denne podcast fortæller videnjurist, ph.d.(-jur.) Thomas Rønfeldt om de nye indberetningspligter for skatterådgivere ved grænseoverskridende transaktioner i EU.

I podcasten kan du blandt andet høre om ændringen i, hvem der har pligt til at give informationer til medlemsstaterne. Du kan ligeledes høre om, hvordan safe guards skal hjælpe myndighederne med at få tilstrækkelige og nødvendige informationer om, hvilke grænseoverskridende strukturer, der eksisterer.

Som rådgiver kan du ikke nøjes med at forholde dig til det skatteretlige – du skal også være opmærksom på hvidvask. Hør nærmere i podcasten.

00:00
00:00

Kontakt