I november behandlede Østre Landsret den sag, der er blevet kaldt den hidtil dyreste skattesag angående vandselskabernes skattepligt.

Baggrunden for sagen er, at vandselskaberne efter at være blevet skattepligtige i forbindelse med vandsektorloven fra 2009 er blevet pålagt skatter i et omfang, der overstiger, hvad der var forudset, efter at Skat har foretaget betydelige forhøjelser af vandselskabernes indkomst.

Østre Landsret har behandlet to prøvesager, hvor der forventes dom medio januar 2018. Et stort antal andre sager er stillet i bero i Landsskatteretten på afventning af dommen. Der må formodes at være et yderligere antal vandselskaber, der har interesse i sagerne.

I betragtning af de beløb sagen drejer sig om, vil det ikke være overraskende, hvis dommen ankes uanset udfaldet.

Af hensyn til forældelsesreglerne er det vigtigt, at vandselskaberne straks efter dommen tager stilling til det videre forløb.

Når dommen falder, vil vi komme med vores vurdering.

Har du spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte Niels Vase.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du en sag, hvor du mangler advokathjælp?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.