07 sep 2020

Lovforslag skal gøre lejelovgivningen mere overskuelig

Det har siden 2014 været aftalt, at der skal ske en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven. Dette har resulteret i, at Transport- og Boligministeriet har udarbejdet to lovforslag til en ny lov om leje og en ny lov om boligforhold. Herudover skal to særlove på lejeområdet være en del af sammenskrivningen.

Sammenskrivningen af lejeloven og boligreguleringsloven skal være med til at gøre lejelovgivningen mere overskuelig. Dette skal blandt andet ske ved, at alle regler, der vedrører det direkte lejeforhold, skal kunne findes i den nye lejelov. Herimod skal alle regler af offentligretlig karakter være i den nye lov om boligforhold.

Det er ikke hensigten, at sammenskrivningen skal medføre indholdsmæssige ændringer, men sammenskrivningen vil imidlertid medføre, at visse regler vil blive ændret, således mindre betydende forskelle i lejeloven og boligreguleringsloven fremover vil blive ensrettede.

De to lovforslag er på nuværende tidspunkt sendt i høring, hvor høringsfristen oprindeligt var sat til den 20. august 2020, men fristen er imidlertid blevet udskudt til den 18. september 2020. Det forventes, at lovforslagene bliver behandlet i folketinget i løbet af efteråret 2020.

Har du spørgsmål til de foreslåede ændringer i lejelovgivningen, er du altid velkommen til at kontakte os. Vores advokater står klar til at hjælpe dig.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du en sag, hvor du mangler advokathjælp?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her