Ny typeformular til udlejning af beboelseslejligheder er trådt i kraft

Nyhed
06.09.2022

Indenrigs- og Boligministeriet har den 1. september 2022 udgivet en ny lejekontraktsformular til beboelseslejligheder. Den nye lejekontraktsformular hedder Typeformular A, 10. udgave, og den kommer i kølvandet på den nye lejelov, som trådte i kraft den 1. juli 2022.

Overgangsperiode mellem den gamle og nye typeformular

Som følge af den nye typeformular vil der være en overgangsperiode indtil den 31. december 2022, hvor udlejere kan vælge at benytte både typeformular A, 9. udgave og typeformular A, 10. udgave.

 

Fra 2023 vil udlejere imidlertid skulle anvende typeformular A, 10. udgave ved indgåelse af nye lejekontrakter.

 

Hvilke ændringer indeholder den nye typeformular A, 10. udgave?

Indholdsmæssigt er der sket en række ændringer i forhold til den gamle typeformular.

 

Eksempelvis er der i typeformular A, 10. udgave foretaget en ændring i § 11 om særlige vilkår, hvor der nu er indsat nogle forhold, som udlejere bør tage stilling til. Herunder om lejemålet er omfattet af lejefastsættelsesreglerne om fri leje, og om lejen reguleres efter udviklingen i nettoprisindekset.

 

Der er dog ligesom i den gamle typeformular fortsat mulighed for at indsætte sine egne særlige vilkår under § 11.

 

Herudover er der ændret på paragrafhenvisningerne, således den nye typeformular henviser til bestemmelserne i den nye lejelov.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Er du udlejer, og har du spørgsmål til eller brug for rådgivning om anvendelsen af den nye typeformular eller ændringerne heri, så er du altid velkommen til at kontakte vores specialister i erhvervsejendomme.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev