Ny afgørelse fra boligretten præciserer reglerne om huslejefastsættelse

Nyhed
10.08.2021

Fra sommeren 2020 blev det efter boligreguleringslovens § 5, stk. 3, et gyldighedskrav, at huslejenævnet skal foretage en besigtigelse af et lejemål, før lejemålet kan gennemgribende renoveres og dermed opnå huslejefastsættelse efter reglerne om det lejedes værdi i stedet for reglerne om omkostningsbestemt husleje.

 

En besigtigelse af et lejemål skal ske med henblik på at konstatere, om lejemålet har en stand, som muliggør en væsentlig forøgelse af det lejedes værdi.

Baggrunden for dommen

Forud for den nye afgørelse havde en udlejer, på baggrund af en tidligere besigtigelse af lejemålet, anmodet Huslejenævnet om at træffe afgørelse om, hvorvidt lejemålet var i en stand, som gjorde det muligt for udlejer at forøge værdien af lejemålet.

 

Huslejenævnet og efterfølgende Ankenævnet for Huslejenævnene afslog imidlertid udlejerens anmodning, da de ikke mente, at der var mulighed for en væsentlig forøgelse af det lejedes værdi.

 

Flertallene ved afgørelserne lagde vægt på, at lejemålet allerede fremstod med nyere renoveringer, idet der var sket moderniseringer i 2001, og både køkken og bad fremstod pænt og nydeligt. Under sagen blev det oplyst, at udlejeren havde planlagt en mindre udvidelse af badeværelset og en flytning af en adgangsvej til køkkenet.

 

Boligrettens afgørelse

Udlejeren indbragte sagen for boligretten, som ved sin afgørelse kom frem til, at det nye krav om forudgående besigtigelse ikke skærper kravene til, hvornår forbedringer af et lejemål kan anses for at være gennemgribende.

 

Boligretten udtalte konkret, at der ikke stilles strenge krav for at anse betingelsen om, at forbedringerne væsentligt har forøget det lejedes værdi, for opfyldt, hvis udgifterne til forbedringerne overstiger det mindstebeløb, der er fastsat i boligreguleringsloven. Denne betingelse anså boligretten for opfyldt på baggrund af udlejers fremlagte budgetter.

 

Dermed har boligretten foreløbigt fastslået, at gyldighedskravet om forudgående besigtigelse ikke har ændret eller skærpet kravene til en gennemgribende renovering, som kan være med til at opnå huslejefastsættelse efter reglerne om det lejedes værdi.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du som udlejer spørgsmål eller brug for rådgivning om huslejefastsættelse, er du altid velkommen til at kontakte os. Vores advokater står klar til at hjælpe dig.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev