Ny lejelov træder i kraft den 1. juli 2022

Nyhed
31.03.2022

I midt oktober 2021 blev der fremsat lovforslag om en ny lejelov og lov om boligforhold. Forslagene blev behandlet første gang i Folketinget den 28. oktober 2021 og blev herefter vedtaget den 1. marts 2022.

Hvad indebærer lovændringen?

Den nye lejelov er en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven. Sammenskrivningen af lovene har været ventet siden 2014, hvor et politisk flertal besluttede, at den danske lejelovgivning skulle forenkles.

Formålet var at forenkle den gældende ret på leje- og boligområdet, mens der altså ikke skulle ske væsentlige ændringer af reglerne. Den nye lejelov indeholder imidlertid 213 paragraffer, mens den nugældende lejelov indeholder 120 paragraffer, hvorfor det umiddelbart ikke for det blotte øje virker som en forenkling.

 

Fremlejetageres rettigheder skal sikres

Selvom målet ikke har været at ændre i den nuværende retstilstand på lejeretsområdet, kommer der dog med den nye lov nogle ændringer, bl.a. en styrkelse af retssikkerheden for fremlejetagere.

 

Der sker dermed grundlæggende tre ændringer i den forbindelse:

 

  1. Størrelsen af den forudbetalte leje begrænses således, at den forudbetalte leje ikke kan overstige beløbet svarende til den leje, der skal betales i opsigelsesperioden. Altså, hvis opsigelsesvarslet er én måned, kan den forudbetalte leje således også kun udgøre én måneds husleje.
  2. Der indføres en sanktion for lejeren (fremlejegiver), der ikke inden seks uger fra fremlejeforholdets ophør har foretaget endelig afregning og tilbagebetaling af overskydende depositum og forudbetalt leje.
  3. Der indføres yderligere en opsigelsesadgang for udlejer overfor lejere (fremlejegivere), der gentagne gange misligholder deres forpligtelser over for en fremlejetager. Selvom udlejer egentlig ikke er kontraktpart i forholdet mellem fremlejegiver og fremlejetager, gives udlejer altså mulighed for at opsige en lejer, som ellers ikke misligholder sine forpligtelser over for udlejer.

  

Øvrige ændringer

For så vidt angår de øvrige regler, som vi kender dem i dag, er det som sagt ikke formålet at ændre disse. Sammenskrivningen af lovene medfører dog naturligvis, at hele lovstrukturen laves om, da alle bestemmelser rykkes. Det medfører derfor også et større administrativt arbejde, idet der skal laves nye skabeloner og paradigmer mv., ligesom det forventes, at der vil blive udarbejdet en ny typeformular til lejekontrakter efter ikrafttrædelsen af de nye love.

 

Lovene skal træde i kraft den 1. juli 2022, og lejeaftaler, der indgås efter denne dato, bliver derfor omfattet af den nye lejelov.

 

Vi følger naturligvis med i udviklingen, herunder udarbejdelsen af nye typeformularer mv., og holder jer opdateret herom.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forhold til den nye lejelov, så er du altid velkommen til at kontakte os på 7015 1000.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev