Hvilke regler gælder for opsigelse og ophævelse af lejemål?

Nyhed
17.08.2020

Det er som udlejer vigtigt at være opmærksom på, hvornår man kan opsige eller ophæve et lejemål, da reglerne og retsvirkningerne ikke er ens for disse to handlinger. Derfor er det vigtigt at få klarlagt de grundlæggende forskelle mellem en opsigelse og en ophævelse.

Opsigelse af lejeaftale

En opsigelse er den situation, hvor en lejeaftale bringes til ophør i overensstemmelse med lejelovens regler om opsigelse.

 

Dette betyder, at der vil være et opsigelsesvarsel i forhold til, hvornår lejeren skal fraflytte lejemålet. Længden af dette opsigelsesvarsel vil variere alt efter, hvad der er årsag til opsigelsen.

 

I praksis skal en opsigelse yderligere overholde nogle formkrav, før den vil være gyldig over for lejeren.

Eksempelvis skal en opsigelse være skriftlig, og den skal oplyse lejeren om, at lejeren har adgang til at gøre indsigelse over for opsigelsen.

 

Ophævelse af lejeaftale

Herimod er en ophævelse af en lejeaftale den situation, hvor en lejeaftale bringes til ophør med øjeblikkelig virkning. Dette vil betyde, at en udlejer kan kræve, at lejeren skal fraflytte lejemålet med det samme. En ophævelse kan ske, hvis lejeren har misligholdt sine forpligtelser efter lejeaftalen eller lejelovens regler i øvrigt.

 

Et typisk eksempel på misligholdelse kan være, hvis lejeren ikke rettidigt har betalt lejen og heller ikke betaler efter et fremsendt påkrav. Der kan ligeledes forelægge misligholdelse, hvis lejeren har ødelagt lejemålet.

 

På trods af at en ophævelse sker med øjeblikkelig virkning, skal udlejer inden ophævelsen gøre lejeren opmærksom på, at lejeren har misligholdt sine forpligtelser, og at udlejeren ønsker at ophæve lejeaftalen.

 

Hvorledes dette skal ske vil variere alt efter, hvordan lejeren har misligholdt sine forpligtelser.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du spørgsmål til opsigelse eller ophævelse af lejeforhold, er du altid velkommen til at kontakt os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev