Iværksætterselskab

Iværksætterselskab

Iværksætterselskaber (IVS) er en særlig form for anpartsselskaber. Iværksætterselskaberne adskiller sig fra anpartsselskaber ved, at kapitalkravet i iværksætterselskaber er på DKK 1,00. Det er ikke længere muligt at stifte et iværksætterselskab.

Iværksætterselskabet skal henlægge minimum 25 % af selskabets overskud til en bunden reserve til opbygning af selskabets kapitalgrundlag. Iværksætterselskabet kan ikke udlodde udbytte, før iværksætterselskabets selskabskapital og reserven til opbygning af selskabets kapitalgrundlag samlet udgør mindst DKK 40.000.

Når iværksætterselskabets selskabskapital og reserve til opbygning af selskabets kapitalgrundlag samlet udgør mindst DKK 40.000, kan selskabet omregistreres til et anpartsselskab. Der skal i den forbindelse udarbejdes en vurderingsberetning, som bekræfter at kapitalen udgør i alt DKK 40.000.

Omregistrering anses for sket, når (i) vedtægterne er ændret med hensyn til kapital og selskabsbetegnelse, (ii) omregistreringen er registreret i Erhvervsstyrelsen og (iii) reserve til opbygning af selskabets kapitalgrundlag er overført til selskabskapitalen.

De iværksætterselskaber, som blev stiftet inden afskaffelsen i april 2019, skal inden for 2 år beslutte, at iværksætterselskabet skal omregistrere sig til et anpartsselskab eller opløse selskabet. Omregistreringen kan kun ske, hvis selskabskapitalen i iværksætterselskabet er på minimum 40.000 kr. Sker omregistreringen ikke inden udløbet af denne frist, vil iværksætterselskabet blive oversendt til tvangsopløsning hos Erhvervsstyrelsen.”

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for en advokat med speciale i selskabsret?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Udfyld felterne, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her