Gravid medarbejder fik godtgørelse for opsigelse, chikane og repressalier

Nyhed
21.03.2024

Ligebehandlingsnævnet har i en nylig sag afgjort, at en opsagt gravid medarbejder var berettiget til en godtgørelse svarende til 9 måneders løn, fordi opsigelsen var i strid med ligebehandlingsloven. Herudover var medarbejderen berettiget til en godtgørelse på i alt 25.000 kr. på grund af arbejdsgiverens chikane og repressalier over for medarbejderen.

Sagen kort fortalt

Sagen handler om en medarbejder, der var ansat på et apotek. Medarbejderen havde været på barsel i en del af 2021. Medarbejderen kom tilbage på arbejdet den 9. november 2021. Hun var igen gravid, da hun kom tilbage efter sin første barsel, men hun havde ikke fortalt det til sin arbejdsgiver på det tidspunkt, hvor hun kom tilbage.

 

En anden kollega fortalte i midten af november 2021, at hun var gravid. Chefen erklærede i den forbindelse, at han ikke håbede, der var flere gravide.

 

Medarbejderen fortalte samme chef den 9. december 2021, at hun var gravid igen. Medarbejderen blev opsagt en lille måned senere – den 5. januar 2022.

 

Opsigelsen var begrundet i adfærd i forhold til kollegaer og kunder.

 

Var opsigelsen i strid med ligebehandlingsloven?

Medarbejderen mente, at opsigelsen var i strid med ligebehandlingsloven, så hun kontaktede først sin chef for at få en forklaring, og herefter kontaktede medarbejderens fagforening arbejdsgiveren med krav om betaling af 12 måneders løn.

 

Arbejdsgiveren forklarede blandt andet, at opsigelsen var begrundet i nogle kundeklager fra den 22. december 2022.

 

Efter henvendelsen fra fagforeningen skrev arbejdsgiveren blandt andet til medarbejderen, at ledelsen ville være til stede ved alle deres samtaler, at hun ikke måtte tale med andre kollegaer om sin opsigelse i arbejdstiden, og at hun fremover skulle ringe direkte til ham ved sygdom eller ønske om ændringer i arbejdsskemaet.

Hvad siger ligebehandlingsloven om opsigelse, chikane og repressalier?

En arbejdsgiver må ikke opsige en medarbejder hverken helt eller delvist begrundet i graviditet, barsel eller adoption. Hvis en medarbejder opsiges, f.eks. fordi medarbejderen er gravid, vil medarbejderen være berettiget til en godtgørelse.

 

En arbejdsgiver skal herudover være opmærksom på at behandle mænd og kvinder lige i forhold til arbejdsvilkår. Det betyder også, at der ikke må udøves chikane.

 

Chikane defineres i ligebehandlingsloven som adfærd, hvor der udvises enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd i relation til en persons køn med det formål eller den virkning at krænke denne persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

 

Herudover må en medarbejder heller ikke udsættes for anden ufordelagtig behandling på grund af køn – det kunne f.eks. være ved at indføre særlige regler, der ikke kan forklares sagligt (også kaldet repressalier), overfor en gravid medarbejder.

 

Hvis medarbejderen udsættes for chikane eller repressalier i strid med ligebehandlingsloven, vil medarbejderen ligeledes være berettiget til en godtgørelse.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse og vigtigste pointer

Hvad betyder afgørelsen, og hvordan sikrer du som arbejdsgiver, at du overholde ligebehandlingsloven?

Afgørelsen viser, at du som arbejdsgiver ikke kun skal være opmærksom på, at du kan dokumentere, at en opsigelse ikke – hverken helt eller delvist – har omhandlet graviditet, barsel eller adoption. 

 

Du skal også være opmærksom på, at dine udtalelser eller anden behandling af dine medarbejdere kan blive betragtet som chikane eller repressalier på grund af køn. 

 

Hvis ikke du er opmærksom på dette, kan du risikere at skulle betale godtgørelse til medarbejderen, som afgørelsen i denne sag har vist. 

 

Lad vores specialister i arbejds- og ansættelsesret hjælpe dig 
Har du spørgsmål eller brug for rådgivning vedrørende ligebehandling eller opsigelse af medarbejdere, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister i arbejds- og ansættelsesret. Vi står klar til at drøfte din situation, og vi vil altid gerne hjælpe dig.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev