Kategorier

(498) Resultater fundet
02. MAJ 2019

I samarbejde med Jesper Kongsted fra Redmark inviterer HjulmandKaptain til morgenseminar den 2. maj 2019 kl. 8.00-10.00, hvor du kan blive opdateret på de forskellige ændringer, og hvordan du forbereder dig bedst muligt i overgangsperioden. Program Kl. 8.0... Læs mere

I en nylig dom afsagt af Venstre Landsret kom retten frem til, at kommunernes ansættelse af en række medarbejdere i forbindelse med virksomheden, Kærkommen ApS’ konkurs, ikke udgjorde en virksomhedsoverdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand. LG... Læs mere

Umiddelbart vurderet er lovens afgrænsning i overensstemmelse med de gældende uskrevne regler for kommunalfuldmagten og vil således ikke af den grund medføre ændringer i forhold til den nuværende praksis. Det fremgår dog af bemærkningerne til forslaget, at... Læs mere

14. MAR 2019

I et behandlingstestamente kan du fravælge livsforlængende behandling og genoplivning i tre situationer: hvis du ligger for døden, og lægerne vurderer, at døden med stor sandsynlighed vil indtræde inden for dage til uger trods anvendelse af behandlingsmul... Læs mere

Jeg hedder Anna-Louise Bechmann, og jeg er advokatfuldmægtig hos HjulmandKaptain, hvor jeg primært arbejder med familieret og fast ejendom. Som advokatfuldmægtig hos HjulmandKaptain bliver man tilknyttet en erfaren advokat og partner, som er ens principal ... Læs mere

Mit navn er Kitte Lena Ottesen, og jeg blev ansat som advokatsekretærelev hos HjulmandKaptain i september 2017. Jeg søgte en kontoruddannelse med et speciale, hvor jeg følte, at jeg gjorde en forskel, og jeg valgte derfor advokatsekretæruddannelsen. Hos Hj... Læs mere

Indtil 1. marts 2019 indeholdt straffeloven ingen selvstændig bestemmelse om psykisk vold. Straffeloven indeholdt og indeholder imidlertid en række andre bestemmelser, som omfatter adfærd, der kan være udtryk for krænkelser af en andens psykiske integritet... Læs mere

06. MAR 2019

Det nye familieretlige system kommer til at bestå af og indeholde følgende: Familieretshuset – en ny administrativ myndighed, som er indgangen til systemet, Familieretten – hvor en dommer træffer afgørelse i komplekse sager, Børneenheden – en ny enhed, s... Læs mere

Varigt mén Betegnelsen "varigt mén" bruger man om de varige fysiske eller psykiske gener, man har som følge af en ulykke. Hvis der er tale om en arbejdsskade, vil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffe afgørelse om størrelsen af det varige mén. Du kan læs... Læs mere

Er du forsikret ved kritisk sygdom? Er du dækket af en forsikring for "kritisk sygdom", er du berettiget til en skattefri engangssum, såfremt du opfylder forsikringsbetingelserne. Hvilke sygdomme er dækket?Hvilke diagnoser, forsikringen dækker, fremgår af ... Læs mere

1af50