Kategorier

(626) Resultater fundet

Overordnet indeholder Incoterms 2020 de samme klausuler som Incoterms 2010. Der er imidlertid sket en del ændringer, som har haft til formål at gøre Incoterms 2020 mere brugervenlige. Dette er blandt andet sket ved, at præsentationerne af de enkelte klausu... Læs mere

Reglerne for beskyttelse af industrielle produkters udseende følger primært af designloven, der yder en beskyttelse imod produktefterligninger på det fremtoningsmæssige plan. For at kunne statuere en designkrænkelse i medfør af designloven er det et krav, ... Læs mere

Aftale om voldgiftsbehandling Sagen omhandlede en medarbejder, der var ansat som konsulent. Af medarbejderens ansættelseskontrakt fremgik det, at ”enhver tvist, der udspringer af nærværende aftale, afgøres endeligt og bindende ved voldgift”. Efter ansætte... Læs mere

Den nye branchenorm, som gælder for alle medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening, indebærer, at det på plantegningen for den ejendom, som skal opføres, skal angives, hvad ejendommens indvendige længdemål fra væg til væg for hvert enkelt rum er. Der må ik... Læs mere

Afgiftsfrie gavebeløb 2020 Flere og flere mennesker betænker deres børn og børnebørn med kontante gaver, hvis de har mulighed for det. I den forbindelse har mange fokus på, hvor stort et beløb, der kan gives, uden at der skal betales gaveafgift. Gaver ... Læs mere

Udkastet til styresignal kommer i kølvandet på den såkaldte “KPC”-sag, som vi ved tidligere lejlighed har beskrevet her. EU-domstolen underkendte ved denne afgørelse Skattestyrelsens hidtidige praksis om moms på salg af grunde, hvorpå der er en bygning bes... Læs mere

Bestemmelserne om reelle ejere kræver, at man - når der som i fonde, foreninger og tilsvarende selvejende institutioner ikke findes ejere i traditionel forstand - registrerer bestyrelsen som reelle ejere. Det virkede, da de oprindelige regler blev indført,... Læs mere

Hidtil har blandt andet kapitalselskaber været forpligtet til at indhente og registrere reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen. Med den nye lov skærpes selskabernes pligt til at undersøge, om der er sket ændringer i de oplysninger, som allerede er registreret.... Læs mere

19. DEC 2019

Så skal du være opmærksom på, at forsikringsselskabet, hjemmehørende i Irland, er blevet pålagt at standse alle erstatningsudbetalinger med øjeblikkelig virkning. CBL Insurance Europe har blandt andet haft samarbejde med Det Faglige Hus og stod for den kol... Læs mere

18. DEC 2019

Vestre Landsret har fastslået, at ændringer af en kvindelig medarbejders arbejdstid, arbejdstidspunkt samt arbejdsområde var så væsentlige ændringer, at de kunne sidestilles med en opsigelse. Opsigelsen blev givet til medarbejderen under medarbejderens afh... Læs mere

1af63