Kategorier

(468) Resultater fundet

Fradraget og investeringsmåderFysiske personer får nu mulighed for at få et fradrag på 59 % af anskaffelsessummen, når de investerer i opstarts- og vækstvirksomheder. Fradraget kan opnås ved(i) en såkaldt direkte investering, dvs. en investering i en beste... Læs mere

Erhvervsministeren har den 29. november 2018 besluttet at indføre et aftalebaseret krav om opfølgning på, hvorvidt en social klausul er opfyldt korrekt. Derudover er det besluttet at sænke tærskelværdierne for de kontrakter, der er omfattet af forpligtelse... Læs mere

Mediation Mediation er et hyppigere og hyppigere anvendt alternativ til konfliktløsning via Domstole og voldgift. Affødt af denne udvikling, som også er i overensstemmelse med internationale tendenser, har HjulmandKaptain valgt at blive MI Partner, og vi o... Læs mere

10. JAN 2019

Sagen udspringer af, at alle kommuners økonomi en gang årligt udlignes, så kommuner med en dårligere økonomi får tildelt midler fra mere velstillede kommuner. Denne omfordeling tager udgangspunkt i en ganske kompliceret lovgivning. 20 kommuner kontaktede f... Læs mere

10. JAN 2019

Den 18. oktober 2016 modtog medarbejderen første betalingsanmodning – angiveligt fra virksomhedens direktør - med følgende ordlyd: ”Kan vi sende EUR 29140 betaling i dag."  Medarbejderen bemærkede, at betalingsanmodningen var sendt fra en anden mail end de... Læs mere

08. JAN 2019

Martin kommer fra en stilling som udbuds- og kontraktjurist i Region Nordjyllands centrale juridiske afdeling, hvor han de seneste tre år har rådgivet om planlægningen af og gennemførelse af udbud, rådgivet om alle aspekter af byggeprocesser samt om digita... Læs mere

HjulmandKaptain søger initiativrige og ambitiøse advokatfuldmægtige til vores nordjyske kontorer Er du løsningsorienteret, engageret, og brænder du for juraen? Formår du at holde hovedet koldt og humøret højt i en travl og varieret hverdag? Så er du måske ... Læs mere

Hvis man er blevet krænket, f.eks. ved hævnporno, uberettiget videregivelse af private billeder, selvom det ikke er hævnporno, uberettiget fotografering af personer, som ikke befinder sig på frit tilgængeligt sted eller uberettiget gps-tracking, så vil der... Læs mere

”Good leaver” og ”bad leaver” bestemmelserne ophævesAktieoptionsloven regulerer brugen af købe- og tegningsretter (optioner og warrants) i ansættelsesforhold, hvor en lønmodtager f.eks. får ret til på et senere tidspunkt at erhverve aktier i et selskab. De... Læs mere

Afgiftsfrie gavebeløb 2019 I 2019 kan der afgiftsfrit gives gave indtil kr. 65.700 til børn, stedbørn, børnebørn, forældre, stedforældre og bedsteforældre. Af gaver hvis værdi overstiger 65.700 kr. skal der betales en afgift på 15 %, dog skal stedforæl... Læs mere

1af47