Kategorier

(242) Resultater fundet

De vigtigste konklusioner fra afgørelsen, som er en voldgiftsafgørelse, er som følger: - Det afvises, at der foreligger en udviklingsskade, idet voldgiftsretten finder, at de egenskaber, der gjorde pladerne uanvendelige, kunne være konstateret i 2010. - De... Læs mere

Advokaterne John Henrik Andersen og Jens Christian Christensen, der er indehavere af Advokaterne på Torvet i Sæby, bliver nu en del af Nordjyllands største advokatfirma, HjulmandKaptain. - Det er to rigtig dygtige advokater, som nu efter fælles forståelse ... Læs mere

En nyligt afsagt højesteretsdom omhandlede en ansat, som i sommeren 2010 blev syg under sin ferie. Den ansatte rejste efterfølgende krav om erstatningsferie over for sin arbejdsgiver. Arbejdsgiveren afviste kravet med henvisning til, at sygdom opstået unde... Læs mere

Sagen mod Totalkredit A/S blev rejst i foråret 2016 af Forbrugerombudsmanden, der fører tilsyn med markedsføring og forbrugerbeskyttende regler. Totalkredit A/S blev tiltalt for at give vildledende oplysninger om prisen på fastforrentede lån i to produktar... Læs mere

Dommen bygger på den såkaldte miljøerstatningslov, der indfører såkaldt objektivt ansvar for miljøskader forvoldt af visse virksomheder, herunder fjernvarmeværker. Dommen er navnlig interessant, fordi den definerer begrebet "forurening" således, at der ska... Læs mere

08. JUN 2017

Loven bygger på regeringens forslag, som er omtalt i en tidligere nyhed. De vigtigste punkter i forslaget var: Ændre formålsbestemmelsen således, at hensynet til erhverv nu skal indgå på lige fod med hensynet til natur og miljø. Ændre reguleringen af buti... Læs mere

14. JUN 2017

Kom og hør om, hvordan du mest effektivt forbereder salg af din virksomhed, og hvordan du skaber de bedste rammer for køb af en virksomhed. Kl. 7.30 Indtjekning og morgenkaffeKl. 8.00 velkommen v/ Erhvervshus Nord Hvor findes værdierne i din virksomhed v/... Læs mere

Et logo består typisk af billedlige tegn, figurlige elementer eller figurligt udformede ord. Anvendelsen af et logo er en utrolig effektiv måde at skabe sig en erhvervsmæssig identitet på, da det bundfælder sig i forbrugerens bevidsthed på en særlig måde. ... Læs mere

Skader i haven Nogle gange kan småskader klares med et plaster og en kiks, men andre gange er det mere alvorligt. Denne artikel handler om, hvad du skal gøre, hvis du kommer mere alvorligt til skade. Skaden, som du selv er skyld i Hvis du selv er kommet ti... Læs mere

24. MAJ 2017

Kom og hør, hvordan i ændrer jeres arbejdsgange, så I er på forkant med de nye krav til opbevaring af persondata. Arrangementet afholdes af Erhvervshus Nord - Læs mere og tilmeld dig her På mødet vil Karina Søndergaard fra HjulmandKaptain fortælle om: •... Læs mere

1af25