Kategorier

(1317) Resultater fundet

Ulovlig brug af kendte ansigter ses ofte i virksomheders markedsføring Det er efterhånden blevet en velkendt problemstilling, at de danske sportsudøveres navne eller billeder bruges som led i markedsføring uden samtykke. Jævnligt benyttes særligt anerkend... Læs mere

Andersen Electric ApS og Klimabrands ApS beskæftiger sig begge med salg af varmepumper, aircondition og klimaanlæg. Hensigten med sammenlægningen er blandt andet at opnå et samlet større kundegrundlag, både indenfor og udenfor Danmarks grænser. Fra 1. juli... Læs mere

Et utilstrækkeligt beskyttelsesniveau medførte bøde på 1,2 milliarder euro Det irske datatilsyn pålægger Meta Irland en bøde på 1,2 milliarder euro, svarende til næsten 9 milliarder danske kroner, for at have overført personoplysninger om Facebook-brugere ... Læs mere

16. JUN 2023

På webinaret sætter vi fokus på: Fremsættelse af nyt lovforslag: Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald v/Martin Holmgaard Thomsen, advokat med speciale i udbudsret Mellemkommunal refusion v/Mik... Læs mere

13. SEP 2023

GDPR-Academy er denne gang den 13. september kl. 8.30 - 10.30 for private virksomheder kl. 13.00 - 15.00 for offentlige myndigheder Emnerne for de to arrangementer vil være følgende: Emnerne for dagen er endnu ikke fastlagte. Har du forslag til emner, er d... Læs mere

22. JUN 2023

Som bygherre, entreprenør og producent i byggebranchen er kravene til bæredygtighed og miljø- og klimabelastning vigtige at kende. På dette fyraftensseminar sætter vi derfor skarpt fokus på, hvordan du imødekommer kravene i fremtidige byggerier, og hvilke ... Læs mere

24. MAJ 2023

Ejendomsselskabet har opført et boligbyggeri med i alt 124 lejligheder på Stigsborg Havnefront. Byggeriet (Fjordpynten) er opført som en lukket karré og består af både 1-, 2-, 3- og 4-værelseslejligheder på mellem 35 og 132 kvadratmeter. Erik Sørensen Byg ... Læs mere

27. JUN 2023

Beskæftiger du dig med FIDIC eller internationale entreprisekontrakter? Så er HjulmandKaptains FIDIC-Netværk en oplagt mulighed for dig. Netværket henvender sig blandt andet til inhouseadvokater og jurister, ingeniører, projektledere og dig, der arbejder m... Læs mere

Gæld på ca. 1.000.000 kr. Borgerens gæld til det offentlige bestod bl.a. af for meget udbetalt SU, uberettiget modtaget dagpenge, restskat, opkrævningsrenter- og gebyrer samt inddrivelsesrenter. I borgerens ansøgning til Gældsstyrelsen om eftergivelse af ... Læs mere

14. JUN 2023

Vi glæder os til endnu et møde, hvor vi sammen skaber et fagligt stærkt netværk for offentligt ansatte, der arbejder med databeskyttelse. Er du DPO, GDPR-medarbejder, informationssikkerhedskonsulent eller noget helt andet, der gør et databeskyttelsesnetvær... Læs mere

1af132