Kategorier

(692) Resultater fundet

Et spændende element i aftalerne er, at regeringen vil sætte kommunernes og regionernes anlægsloft fri. Anlægsloftet er den ramme, som kommunerne og regionerne har hvert år samlet set til at renovere og bygge for. Hvilken betydning har det, at anlægsloftet... Læs mere

Vilkår for statslige institutioner Aftalen mellem regeringen og Folketingets partier om Covid-19 initiativer indeholdt bl.a. vilkår, som skulle give statslige institutioner mulighed for: at forudbetale for leverancer frem til 1. juli 2020 med en værdi på ... Læs mere

Aktstykke 117 præciserer håndteringen af elever og lærlinge ifm. lønkompensationsordningen Finansudvalget har den 25. marts 2020 tiltrådt aktstykke 117, som præciserer indholdet af lønkompensationsordningen. Det sker bl.a. i forhold til håndteringen af ele... Læs mere

Erhvervslejeret og Covid-19 Mange erhvervsdrivende er blevet pålagt at holde lukket pga. Covid-19/Coronavirus, og det berører udlejere og lejere af butikslokaler i blandt andet storcentre samt særlige brancher som frisører, massører og tatovører. Det rejse... Læs mere

Hvad sker der, hvis personalet sygemeldes? Det er vigtigt, at alle bosteder har lagt en plan for, hvordan man vil agere i tilfælde af sygdom hos personalet eller ledelsen. Brancheorganisationen Landsforeningen af Opholdssteder vil i nogle tilfælde kunne væ... Læs mere

Q&A om erhvervslejeret og Covid-19 Har en lejer ret til at få forholdsmæssigt afslag i husleje som følge af, at lejeren er blevet påbudt at holde lukket pga. Covid-19?Hvis forbuddet skyldes det erhverv, der drives, f.eks. frisør, massør, mv., har lejer... Læs mere

Loven giver arbejdsgivere mulighed for i forholdet til lønmodtagerne at anvende ordningen om lønkompensation, idet den giver mulighed for en fravigelse af arbejdsgiverens sædvanlige forpligtelser over for lønmodtagerne. Du kan her læse om en række af de pu... Læs mere

På baggrund af teksten i det aktstykke, der er offentliggjort, forventer vi, at ordningen, når den sættes i kraft, vil omfatte de komponenter, vi har beskrevet nedenfor. Vi har derudover opsat et regneark, der gør det muligt for dig hurtigt at beregne din ... Læs mere

I henhold til erhvervslejelovens § 23 har en lejer ret til at ophæve lejemålet eller kræve forholdsmæssigt afslag i lejen, hvis der opstår restriktioner i forhold til den måde, lejemålet kan anvendes på. Det er dog vigtigt at skelne mellem, om restriktione... Læs mere

På baggrund af teksten i det aktstykke, der er offentliggjort, forventer vi, at ordningen, når den sættes i kraft, vil omfatte følgende: Ordningen vil give mulighed for at få kompensation for en del af dit omsætningstab. Ordningen om kompensation til små e... Læs mere

1af70