Kategorier

(1197) Resultater fundet

Ændringerne til udbudsloven træder med en enkelt undtagelse i kraft den 1. juli 2022, hvis lovforslaget vedtages som fremsat. Hvilke ændringer kan vi forvente? Lovforslaget indeholder ændringer til udbudsloven, lov om Klagenævnet for Udbud og tilbudsloven.... Læs mere

23. MAJ 2022

Advokat Jakob S. Johnsen, HjulmandKaptain, som er i fondens bestyrelse, oplyser følgende: "Formålet med fonden er gennem årlige legattildelinger at yde økonomisk støtte til almenvelgørende formål, herunder at yde støtte til en videre kreds af personer, som... Læs mere

Hvad betyder ændringen? Konkret betyder ændringen, at fristen for indlevering af årsrapport udskydes permanent fra 5 til 6 måneder. Det vil have den positive indvirkning, at fristen for indlevering af årsrapporter vil blive ensrettet med fristen for indber... Læs mere

Hvad er CEO-fraud? CEO-fraud – også kendt som direktørsvindel – er svindel udført gennem mails eller SMS’er med afsendere, der ligner et selskabs ledelse. De pågældende mails og SMS’er er dog i realiteten afsendt fra en tredjemand, der via modtageren af b... Læs mere

Samspillet mellem forslaget til den nye Data Act og datastrategien Formålet med den europæiske datastrategi, der blev lanceret i 2020, er at skabe (endnu) et indre marked, hvor netop data kan bevæge sig frit imellem EU-landene.   Forslaget til den såkaldte... Læs mere

11. MAJ 2022

Hvad siger arbejdsmiljøloven? Udgangspunktet er, at arbejdsmiljøloven gælder, uanset om arbejdet udføres fra virksomhedens lokaler eller fra medarbejderens private bolig. Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for at sikre, at arbejdsmiljølovens regler bl... Læs mere

11. MAJ 2022

Sagen kort fortalt Aarhus Kommune udbød i oktober 2021 en projektkonkurrence vedrørende et nyt stadion i Aarhus. Udbuddet blev gennemført efter udbudslovens afsnit II. Det var anført i udbudsmaterialet, at konkurrenceforslagene skulle bestå af: Seks A0 si... Læs mere

Sagen kort fortalt Fælles Affaldsindsamling A/S udbød i januar 2021 en kontrakt om levering af komprimatorkøretøjer til affaldsindsamling. Udbuddet blev gennemført som et offentligt udbud efter udbudslovens afsnit II. Tildelingskriteriet var det bedste for... Læs mere

Orlovsdirektivet skal senest den 2. august 2022 være implementeret i dansk ret. Beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard, fremsatte den 26. april 2022 et lovforslag vedrørende ændring af blandt andet lov om lønmodtagernes ret til fravær fra arbejde af sær... Læs mere

1af120