Kategorier

(791) Resultater fundet
23. JUL 2020

Sagens faktum Den østrigske databeskyttelsesaktivist Maximilian Schrems klagede tilbage i 2013 til det irske datatilsyn over Facebooks overførsel af personoplysninger til USA, idet han mente, at Facebooks overførselsgrundlag (EU-Kommissionens standardkontr... Læs mere

De justerede anbefalinger skal anvendes i forbindelse med den redegørelse, som de erhvervsdrivende fonde skal offentliggøre sammen med årsrapporterne for 2020. Fondsbestyrelserne skal derfor allerede nu tage højde for ændringerne. Komitéens udkast til just... Læs mere

Ulykkesforsikringen Din ulykkesforsikring dækker ikke nødvendigvis skader ved ekstreme aktiviteter såsom bungy jumping, faldskærmsudspring og lignende. Har du derfor planlagt nogle bestemte aktiviteter under din ferie, bør du undersøge, om din ulykkesforsi... Læs mere

Tvangsarv Ønsker du at oprette et testamente for at bestemme fordelingen af arven efter dig, skal du være opmærksom på, at du kun kan råde over en del af din arv, hvis du efterlader dig tvangsarvinger. Hvem er tvangsarvinger? Tvangsarvinger er arvinger, de... Læs mere

Ønsker du at oprette et børnetestamente? Vil du have indflydelse på, hvem der får forældremyndigheden over dit barn, hvis du går bort, før dit barn er myndigt, kan det være en god idé at oprette et børnetestamente. Børnetestamentet er vejledende Det er Fam... Læs mere

Redegørelsen skal indeholde oplysninger om virksomhedens arbejde med dataetiske spørgsmål og politik for dataetiske spørgsmål. Har virksomheden ikke en politik for dataetik, skal ledelsesberetningen indeholde en redegørelse med forklaring af baggrunden her... Læs mere

10. SEP 2020

På det første netværksmøde vil emnerne være: Om netværket - dine ønsker og forventninger til netværket Kontrol med databehandlere Nyeste praksis Om netværket Formålet med netværket er at skabe et forum, hvor du som ansvarlig for GDPR i en finansiel virks... Læs mere

De nye regler om forsamlingsforbud Den 9. juni 2020 trådte nye regler vedrørende forsamlingsforbud i kraft. Forsamlingsforbuddet blev herved hævet fra maksimalt 10 personer til maksimalt 50 personer. Endvidere forventes forsamlingsforbuddet at blive hævet ... Læs mere

Tvungen delt bopæl og refleksionsperioden blev indført den 1. april 2019 i forbindelse med etableringen af det nye familieretlige system. Hensigten var at beskytte børn bedst muligt mod følgerne af deres forældres skilsmisse. Derfor blev det indført, at et... Læs mere

Netværksdrev anvendt til midlertidig opbevaring af dokumenter med personoplysninger Af sagen fremgår det, at Region Syddanmark siden 2013 har anvendt et netværksdrev til midlertidig opbevaring af dokumenter indeholdende almindelige, fortrolige og personopl... Læs mere

1af80