Kategorier

(1225) Resultater fundet
07. DEC 2022

GDPR-Academy afholdes kl. 8.30 - 10.30 for private virksomheder kl. 13.00 - 15.00 for offentlige myndigheder Emnerne for de to arrangementer Emnerne for det kommende arrangement er endnu ikke endeligt fastlagt, så har du forslag til emner, så er du meget v... Læs mere

Hvad er forskellen på en offentlig kontrakt og en rammeaftale? Det kan have stor praktisk relevans, om en aftale udgør en offentlig kontrakt eller en rammeaftale. Sondringen har særlig relevans i relation til aftalens varighed. Forskellen kan du læse nærme... Læs mere

Hvordan bliver din virksomhed leverandør til det offentlige? Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen køber den offentlige sektor hvert år ind for ca. 380 mia. kr. Der er derfor god mulighed for at blive leverandør til f.eks. den lokale kommune, regionen ... Læs mere

ESPD i udbud - Derfor skal du udfylde et ESPD som tildbudsgiver I mange udbud er der krav om, at du som ansøger eller tilbudsgiver skal udfylde et ESPD. Men hvad er et ESPD, og hvorfor skal du udfylde det i forbindelse med din tilbudsafgivelse?  Det kan du... Læs mere

Det følger af Bekendtgørelse nr. 1195 af 25. august 2022, som du kan finde her Børn og unge ned til 10 år kan pålægges sanktioner Siden den 1. januar 2019 har det været muligt at pålægge unge og børn ned til 10 år sanktioner, når de har begået personfarlig... Læs mere

11. OKT 2022

Om seminaret På seminaret vil vores specialister i udbudsret sætte fokus på: Indhentelse af supplerende oplysninger efter tilbudsfristen - Hvornår er det muligt, og hvornår vil det blive anset som en ændring af et afgivet tilbud? Aktuelle kendelser Du få... Læs mere

Hvornår har du ret til erstatning, hvis din uddannelse bliver forlænget pga. en skade? Efter erstatningsansvarsloven har du som skadelidt krav på erstatning, hvis din uddannelse bliver forlænget på grund af en skade. Det gælder i sager, hvor du som skadel... Læs mere

1af123