Kategorier

(374) Resultater fundet
17. MAJ 2018

Indtil 2018 har beløbsgrænsen været 3.000 kr. årligt og maksimalt 36.000 kr. i alt indtil udbetaling af børneopsparingen til barnet. Fra 2018 er det muligt at indsætte op til 6.000 kr. årligt, og det maksimale beløb, der kan indsættes på en børneopsparing ... Læs mere

En konsekvensanalyse er en proces, der skal foretages forud for en planlagt behandling af personoplysninger, og som har til formål at vurdere de risici, der er for de registrerede fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder samt fastlægge foranstal... Læs mere

30. MAJ 2018

På dette seminar får du eksperters bud på, hvordan du skaber relevant og personliggjort kommunikation i en ny tid, hvor regler føles som en hæmsko i det daglige arbejde i en marketingafdeling. Derfor inviterer Clienti og HjulmandKaptain dig til formiddagss... Læs mere

Ekspertudvalget har netop afgivet rapport, og det er efter udvalgets opfattelse nødvendigt, at de danske offentligt ejede erhvervshavne som udgangspunkt organiseres som aktieselskaber, og at dette sker med en opdeling i to adskilte aktieselskaber. Adskille... Læs mere

Studentermedhjælper til HR Interesserer du dig for HR og udarbejdelse af interne processer? Hos HjulmandKaptain leder vi efter en studentermedhjælper, der brænder for at kombinere sine studier med praktisk erfaring inden for HR. OM STILLINGEN Du vil i det ... Læs mere

Hos HjulmandKaptain står vi klar til at hjælpe din virksomhed med at implementere og overholde reglerne i persondataforordningen, således du kan undgå de sanktioner, der er knyttet til en overtrædelse af reglerne. Vi tilbyder derfor fire pakkeløsninger. Pa... Læs mere

Svaret herpå er nej. Baggrunden for denne konklusion er, at Højesteret  i en afgørelse fra 1998 har slået fast, at en arbejdsgivers udbetaling af lønninger, der blev udbetalt som skattefrie rejse- og befordringsgodtgørelser, ikke indgår i beregningsgrundla... Læs mere

Betingelser ved brug af HjulmandKaptains chat Når du benytter vores chatfunktion, har du mulighed for at registrere dine kontaktoplysninger i form af navn, e-mail og telefonnummer. Dette er dog ikke påkrævet, og du har derfor også mulighed for at chatte me... Læs mere

24. APR 2018

De vigtigste ændringer er Stiftelsesbudgettet skal dække 15 år mod tidligere 10 år og skal indeholde en vedligeholdelsesplan for denne periode. Muligheden for at optage afdragsfrie lån ved stiftelsen begrænses. Der sker en ændring i forældelsesreglerne. N... Læs mere

Udvalget har haft som en bunden opgave at varetage tre hovedhensyn (afvanding, klima og miljø). Disse hensyn kan i nogle tilfælde være modsatrettede, typisk således at landbrugets interesse i afvanding kommer i konflikt med hensynet til at bevare beskyttet... Læs mere

1af38