Kategorier

(394) Resultater fundet

Den 21. juni 2018 offentliggjorde AB-udvalget det nye AB-system, og HjulmandKaptain har siden offentliggørelsen arbejdet intenst på at udvikle en digital AB18 vejledning. Vejledningen skal gøre det nemmere for entreprenører og bygherrer at skabe et hurtigt... Læs mere

Er forsinkelsen på tre timer eller mere, har man derudover ret til kompensation fra flyselskabet. Kompensationen er 250 – 600 Euro, afhængigt af rejsens længde. Kompensationen er ikke afhængig af rejsens pris. Man har dog ikke ret til kompensation, hvis ma... Læs mere

Justitsministeriet har derfor udsendt en ny vejledning, hvor der er vigtige pointer i forhold til digitale klager.  Et par pointer: Klagefrist starter ved modtagelsesdagen uanset helligdag el.lign. Hvis fristen udløber på weekend, helligdag el.lign. så ud... Læs mere

Da motorcyklister er ekstra udsatte i tilfælde af en ulykke, er det vigtigt, at man – inden man sætter sig op på motorcyklen - overvejer, hvordan man er dækket forsikringsmæssigt, hvis uheldet skulle være ude. Hvis man kommer ud for en ulykke, er det nemli... Læs mere

Det følger af funktionærlovens § 2, at opsigelse af en funktionær alene kan ske i medfør af bestemmelsens regler om et forudgående varsel. Herudover følger det af funktionærlovens § 21, stk. 1, at bestemmelserne i funktionærloven ikke ved aftale mellem arb... Læs mere

Markedsføringsret Som erhvervsdrivende er det vigtigt at overholde markedsføringsloven. Markedsføringsloven er en minimumsstandard for virksomheders markedsadfærd, som sikrer, at du som erhvervsdrivende er i overensstemmelse med god markedsføringsskik og e... Læs mere

Nedsættelse af kapitalkravet til aktieselskaber (A/S)Minimumskapitalkravet i aktieselskaber er blevet nedsat fra DKK 500.000 til DKK 400.000. Nedsættelsen af kapitalkravet medfører, at kravet om delvis indbetaling på 25 % af selskabskapitalen falder fra DK... Læs mere

Selve behandlingen af klage- og ankesager fra Styrelsen for Patientsikkerhed i København flyttes til en nyoprettet styrelse, Styrelsen for Patientklager, i Aarhus. I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet er der desuden sket flere ænd... Læs mere

Sådan køber du sommerhus i Danmark som udlænding For english version click here - how to buy a summer house in Denmark Hvis du som udlænding ønsker at købe et sommerhus i Danmark, kan det være en god idé at tage en dansk advokat med på råd. En dansk advoka... Læs mere

29. JUN 2018

Vi ved, at sanktionen er der, men hvornår og hvordan rammer den landmanden? Det er der kommet et fortolkningsbidrag til. En af generaladvokaterne ved EU-domstolen kom den 17. maj 2018 med et forslag til en afgørelse i en sag om fortolkning af fastlæggelsen... Læs mere

1af40