Kategorier

(612) Resultater fundet
06. DEC 2019

Folketinget vedtog i 2016 med et snævert flertal, at der skulle ske en nedsættelse af såvel bo- og gaveafgifterne ved overdragelse af virksomheder til nær familie. Det for generelt at skabe gode vilkår for generationsskifte af danske erhvervsvirksomheder, ... Læs mere

04. MAR 2020

GDPR-Academy er denne gang den 4. marts 2020: kl. 8.15 - 10.15 for private virksomhederkl. 13.30 - 15.30 for offentlige institutioner Emnerne for de to arrangementer vil være følgende: For private virksomheder: Håndtering af brug og offentliggørelse af b... Læs mere

03. DEC 2019

I en dom afsagt af Vestre Landsret kom retten frem til, at en arbejdsgivers manglende kontrol var årsagen til, at SKAT havde ændret grundlaget for en tidligere medarbejders indkomst i årene 2014 og 2015. Arbejdsgiveren blev herefter tilpligtet at godtgøre ... Læs mere

02. DEC 2019

Siden vedtagelsen af databeskyttelsesreglerne har de europæiske datatilsyn været i fuld gang med at fastsætte niveauet for bødetakster i forbindelse med brud på GDPR. Dette er sket både på baggrund af anmeldelser for brud på GDPR og for virksomheder, der h... Læs mere

Ny ”symmetrisk” støttemodel: Contract-for-Difference På baggrund af de foreløbige udmeldinger fra Klima, Energi- og Forsyningsministeriet vil den kommende støtteordning, som der skal afgives på baggrund af, være en to-vejs-model, hvor den vindende budgiver... Læs mere

Vi har tidligere skrevet en nyhed om sagen, som du kan læse, hvis du vil have baggrunden for, hvorfor der er en navnestrid om navnet ”Ørsted”. Læs nyheden ”Energiselskabet Ørsted får lov til at beholde sit navn” her. Efter dommen fra Sø- og Handelsretten b... Læs mere

Ændringerne i Datatilsynets opfattelse af behandling af følsomme personoplysninger Det har hidtil været Datatilsynets opfattelse, at du som dataansvarlig, der behandler følsomme personoplysninger, kun har behov for et behandlingsgrundlag efter undtagelsern... Læs mere

Hvem skal betale for oversvømmelsesskaderne? Hvem der skal betale for oversvømmelsesskaderne afhænger af, hvad der har forårsaget oversvømmelsen. Visse skader dækkes af den almindelige bygningsforsikring. Det drejer sig især om skader som følge af skybrud ... Læs mere

Aftalen indeholder følgende tre ordninger: Salgsoptionsordning for naboer til vedvarende energiprojekter, såsom vindmøller, inden for en afstand af mellem 4-6 gange møllehøjden Bonusordning med skattefri bonus for naboer til vedvarende energiprojekter ind... Læs mere

Medarbejderen blev opsagt på baggrund af 120 dages-reglen En funktionær blev med virkning fra den 1. juni 2011 ansat i en virksomhed. I april 2017 faldt medarbejderen og brækkede sin hånd og fik som følge heraf sygemelding. Medarbejderen blev den 17. augus... Læs mere

1af62