Kategorier

(446) Resultater fundet

Lovforslaget skal videreføre Energiaftalen af 29. juni 2018 mellem Folketingets partier. Energiaftalen fokuserer på vedvarende energi, energieffektiviseringer, forskning og energiregulering. Man ønsker at fastholde et højt tempo i den grønne omstilling, så... Læs mere

Risikostyring og forsikring Ledelsen i et selskab er forpligtet til at sikre, at der sker risikostyring i virksomheden. Det er op til ledelsen selv at afgøre, hvordan og hvor ofte dette skal ske, men typisk skal spørgsmålet overvejes i forbindelse med årsr... Læs mere

Få en erklæring på databeskyttelsesniveauet i din virksomhed Hvis din virksomhed bliver anmodet om at dokumentere, at I overholder reglerne i databeskyttelsesforordningen, kan en erklæring fra HjulmandKaptain være et værdifuldt redskab. Dokumentationskrave... Læs mere

Skattestyrelsen ændrede på baggrund af EU-domstolens dom i sag C-320/17, Marle Participations SARL, praksis for, hvornår erhvervelse og besiddelse af kapitalandele måtte anses for økonomisk virksomhed i medfør af momslovens § 3, med ret til momsfradrag som... Læs mere

09. NOV 2018

Hvorfor er det vigtigt selv at være over sin sag ved Erstatningsnævnet? Har man været udsat for vold, kan Erstatningsnævnet (tidligere Voldsoffernævnet) tilkende erstatning for blandt andet godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjen... Læs mere

Højesteret ændrer resultatet af Landsrettens dom, afsagt tirsdag den 16. januar 2018, og hjemviser Skattestyrelsens værdiansættelser til fornyet behandling i Skattestyrelsen, idet den metode, som Skattestyrelsen anvendte til værdiansættelse, ifølge Højeste... Læs mere

400.000 € eller ca. 2,9 mio. kr. er størrelsen på den bøde, som det portugisiske datatilsyn netop har udstedt til et offentligt portugisisk hospital, Barreiro Hospital, der ligger små 40 km fra hovedstaden Lissabon. Det portugisiske datatilsyn, Comissão Na... Læs mere

24. JAN 2019

Emnerne på dagen vil være: The right to be forgotten (slettepligten) Hvordan dokumenterer organisationen overholdelse af GDPR Tilmelding senest tirsdag den 22. januar 2018 på mail til lbb@70151000.dkDu vil modtage en mail med bekræftelse på din deltagels... Læs mere

Ekspropriation Læs mere

Baggrund og problemstilling der fører til praksisændringen Den blotte erhvervelse eller besiddelse af kapitalandele anses i momslovens forstand ikke for økonomisk virksomhed. Derfor er der som udgangspunkt ikke fradragsret for moms af udgifter afholdt i f... Læs mere

1af45