Kategorier

(1372) Resultater fundet
18. JAN 2024

På webinaret vil vores specialister i udbudsret Christian Norup og Sofie Haals inddrage en række vigtige kendelser og give deres perspektiv på, hvordan du bør bringe denne viden med ind i dit udbudsarbejde i 2024. Udover at se tilbage på det forgangne udbu... Læs mere

Senest den 27. november skal Meta og Google sikre, at brugerne af deres hjemmeside kan give et lovligt samtykke til virksomhedernes cookies på da.dk.facebook.com og google.dk. Det har de to virksomheder netop fået et påbud om fra Digitaliseringsstyrelsen, ... Læs mere

Derfor opstod forbuddet mod brug af varemærket i første omgang Forbuddet blev i sin tid meddelt på baggrund af et EU-varemærke indeholdende ordene SANTA CRUZ. Idet retten fandt, at det var sandsynliggjort, at der forelå en forvekslingsrisiko mellem varemær... Læs mere

06. NOV 2023

Sagen kort fortalt: Levering af koncernløsning til nordjysk kommune endte i klage I oktober 2022 gennemførte ordregiver, Frederikshavn Kommune, et udbud med forhandling om levering af en koncern it-løsning med to delaftaler. Delaftale 1 vedrørte et økonom... Læs mere

Afgørelsen fra EDBP: Meta anvender adfærdsbaseret markedsføring ulovligt EDPB har den 27. oktober 2023 truffet afgørelse om, at Meta ikke må anvende brugernes personoplysninger til adfærdsbaseret markedsføring. Dette skyldes, at Meta anvender et ulovligt ... Læs mere

Få et skræddersyet NIS2-kursus, der hjælper din virksomhed i gang med arbejdet Hvordan påvirker NIS2-reglerne din virksomhed? Hvordan kommer du i gang med at implementere reglerne? Hvad er det, du skal gøre, og hvor skal du begynde? Er det spørgsmål, som d... Læs mere

Advokatfuldmægtig Læs mere

27. OKT 2023

Konkursen er foranlediget af forskellige faktorer, herunder likviditetsmæssigt pres, som har gjort det vanskeligt for selskabet at betale sine økonomiske forpligtelser i takt med, at de forfaldt. “Deluca Film har været mit liv, siden jeg grundlagde selskab... Læs mere

Hvad er greenwashing? Greenwashing er normalvis et område, hvor der har været øget fokus fra Forbrugerombudsmandens side. Senest er det blevet varslet, at man fra Forbrugerombudsmandens side har haft det som forventning at politianmelde flere virksomheder... Læs mere

Østre Landsret ændrer kendelse fra Klagenævnet for Udbud Den 10. oktober 2023 stadfæstede Østre Landsret byrettens dom af den 10. februar 2021 vedrørende ordregivers mulighed for at indhente supplerende oplysninger efter udbudslovens § 159, stk. 5 og 6. Hj... Læs mere

1af138