Kategorier

(543) Resultater fundet

Flere skal have en ansættelseskontrakt I det nuværende direktiv er det således, at alene arbejdstagere, der i gennemsnit arbejder 8 timer om ugen og er ansat i mindst en måned, skal have ansættelseskontrakter. Med det nye direktiv kan arbejdstagere, der a... Læs mere

Sagen, som endnu mangler at blive afsluttet, giver allerede nu vigtige input til forståelsen af, hvorledes de nationale myndigheder vil sanktionere overtrædelser af persondataforordningen, og hvor høje bødeniveauer vi kan forvente. Kreditkortoplysninger op... Læs mere

Særligt den sidste del kan have en bagside, når sommerferien er slut, og du drager tilbage til Danmark. Her venter Toldmyndigheden, og det kan resultere i told og afgiftsskyld. I værste fald kan det resultere i en bøde. Hvad er forskellen på at rejse hjem ... Læs mere

Da beregningsgrundlaget for dansk ejendomsværdiskat er ejendomsvurderingen, skal der også fremfindes en ejendomsvurdering for den udenlandske ejendom. Det er derfor som udgangspunkt ikke anskaffelsessummen, handelsværdien eller andre værdier, der skal beta... Læs mere

Landsretten idømte den administrerende direktør og syv bestyrelsesmedlemmer erstatning på 225. millioner som følge af, at de pågældende havde forlænget en tidligere bevilget valutaramme. Øvrige bevillinger blev ikke anset for ansvarspådragende. En direktør... Læs mere

24. OKT 2019

Er du HR-ansvarlig? Så ved du, at der er mange love og regler at holde styr på, når det drejer sig om personaleforhold. På HjulmandKaptains HR-dag får du skarpe indlæg fra HjulmandKaptains specialister i HR- og ansættelsesret. Derudover har vi inviteret Pr... Læs mere

Retssikkerhedslovens § 9 c regulerer de tilfælde, hvor en tidligere opholdskommune er forpligtet til at bære udgifterne, når en "udgiftstung" borger flytter fra en kommune til en anden. Hvis en kommune skal have ret til mellemkommunal refusion efter retssi... Læs mere

Sagen angik et ægtepar, hvor manden ejede 83 % af et selskab, og hvor hustruen ejede de resterende 17 % af selskabet. Manden havde optaget et lån i selskabet på 22 mio. kr. Skattemyndighederne omkvalificerede lånet til udbytte, idet skattemyndighedernes vu... Læs mere

27. SEP 2019

Det kan du få svar på, når HjulmandKaptain i samarbejde med Lars Mortensen fra Dansk Miljørådgivning inviterer til formiddagsseminar den 27. september 2019 kl. 9.00-12.00 om akutte miljøuheld. Du bliver på seminaret opdateret på regelgrundlaget for pludsel... Læs mere

I den netop afsluttede sag fandt Højesteret, at en landmand havde overtrådt gødningsanvendelsesloven ved i sin landbrugsbedrift at have gennemført gødskning med tilførsel af mere kvælstof end virksomhedens tilladte årlige kvote. De omtvistede hændelser var... Læs mere

1af55