Oversvømmelser, hvem betaler?

Nyhed
22.11.2022

Efteråret 2019 har været et af de mest regnfulde nogensinde. Følgerne kan ses i landskabet i form af vand på marker og høj vandstand i fjorde og åer. Og desværre er der allerede mange meldinger om vandskader.

Hvem skal betale for oversvømmelsesskaderne?

Hvem der skal betale for oversvømmelsesskaderne afhænger af, hvad der har forårsaget oversvømmelsen.

 

Visse skader dækkes af den almindelige bygningsforsikring. Det drejer sig især om skader som følge af skybrud og skader, som skyldes brud på rørinstallationer.

 

Hvis der foreligger stormflod, dækkes skaderne normalt af den fælles erstatningsordning, som administreres af Stormrådet, der også afgør om der foreligger stormflod. Efter praksis vil dette kræve en såkaldt 20 års hændelse, det vil sige en hændelse, der erfaringsmæssigt indtræder hvert 20. år. Mindre kendt er nok, at Stormrådet også administrerer en erstatningsordning for oversvømmelse fra vandløb eller søer. Der er for begge erstatningsordninger en selvrisiko.

 

De store regnmængder i 2019 kan gøre især oversvømmelsesdækningen relevant.

 

Uanset, om der opnås dækning fra egen forsikring eller Stormrådet, vil de fleste sikkert helst være skaderne foruden. Det er derfor en god idé at overveje, hvad du selv kan gøre for at afværge skaderne.

 

Hvilke muligheder er der for at afværge vandskader?

Vedligeholdelse af afløb er vigtigt, også for at undgå afslag fra forsikringsselskabet på grund af manglende vedligeholdelse. Også lidt mere omfattende foranstaltninger som etablering af omfangsdræn kan overvejes.

 

Kystsikring er på vej flere steder enten i form af ”hård kystsikring” eller sandfodring. Der har de senere år været en omfattende diskussion om retten til kystsikring, hvordan den skal udføres og ikke mindst, hvem der skal betale. Ved den seneste lovændring blev det gjort nemmere at opnå tilladelse, så flere projekter må forventes de kommende år.

 

Et andet stridspunkt er vedligeholdelse af vandløb. I offentlige vandløb skal det offentlige vedligeholde efter en plan fastsat i et regulativ. Dette vil i mange tilfælde betyde, at der ledes vand væk fra naturområder, som kan være beskyttet af reglerne om naturbeskyttelse. Lidt populært kan man sige, at den ene lov påbyder, at vand skal ledes væk, mens en anden lov forbyder, at tilstanden ændres.

 

5 ting du selv kan gøre for at mindske risikoen for vandskader 

  • Holde afløb og tagrender rensede
  • Etablere omfangsdræn
  • Være opmærksom på, hvad der opbevares i kældre
  • Presse på for kystsikring og vandløbsvedligeholdelse
  • Være opmærksom på, hvor og hvordan der bygges

 

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående eller brug for rådgivning vedrørende kystsikring eller en erstatningssag forårsaget af en vandskade, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev