Hvornår dækker din ulykkesforsikring IKKE?

Nyhed
16.11.2020

Hvis du har en ulykkesforsikring, så har du ret til erstatning, hvis du kommer ud for en ulykke forårsaget af en pludselig opstået hændelse, som har påført dig en personskade.

Din erstatning bliver regnet ud på baggrund af den aftalte erstatningssum på skadestidspunktet og de varige helbredsmæssige begrænsninger, som du bliver påført i forbindelse med ulykken.

 

Hvis ulykken er sket som følge af, at du selv har fremkaldt ulykken direkte eller indirekte ved grov uagtsomhed, så dækker din ulykkesforsikring ikke.

 

Ankenævnet for Forsikring underkender forsikringsselskabets vurdering

Men der skal meget til, før din forsikring ikke dækker. Det kan man se i en kendelse, som Ankenævnet for Forsikring har truffet den 16. september 2020.

 

Der var sket en faldulykke, ved at skadelidte havde været i gang med at fjerne gamle tagplader på sin carport. Efter nogle timers arbejde gled skadelidte på en lægte og trådte igennem en tagplade, så han faldt 2,5 meter ned på et grusunderlag.

 

Han brækkede derved ryggen og fik en alvorlig skade på rygmarven og blev lammet fra midt på ryggen og ned.

 

Hans ulykkesforsikringsselskab mente, at det var groft uagtsomt at arbejde oppe på et tag og fjerne tagplader. De anførte, at tagarbejde i 2-3 meters højde uden nogle sikkerhedsforanstaltninger omfattede en så indlysende fare for skade, at skadelidte skulle have afstået fra at fjerne pladerne.

 

Det mente Ankenævnet for Forsikring ikke.

 

Arbejdet havde karakter af sædvanlig vedligeholdelse

Ankenævnet for Forsikring mente blandt andet:

  1. Det er forsikringsselskabet, som skal bevise, at skadelidte selv har fremkaldt ulykken ved grov uagtsomhed, og det havde forsikringsselskabet ikke.
  2. Arbejdet på taget havde karakter af sædvanlig vedligeholdelse, og at der var gode muligheder for at stå på lægter og spær.
  3. 2-3 meter er forholdsvis lav højde.

   

Derfor skulle forsikringsselskabet anerkende, at klagerens adfærd ikke kunne betegnes som groft uagtsomt og efterfølgende opgøre, udbetale og forrente skadelidtes erstatning.

 

Er du kommet til skade?

Har du været ude for en lignende situation, eller har du spørgsmål til ovenstående, så er du altid velkommen til at kontakte os på +45 7015 1000. Vi tilbyder en gratis vurdering af din personskade.

Del:

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev