Hvem skal betale erstatning til et trafikoffer, når offeret ikke kender identiteten på det skadevoldende motorkøretøj?

Nyhed
08.05.2023

Hos HjulmandKaptain møder vi ofte ofre for trafikulykker, som ikke er klar over, at de er berettigede til erstatning. Det er nemlig de færreste, der ved, at det i bekendtgørelsen om ansvarsforsikring for motorkøretøjer mv. § 22 fremgår, at DFIM erstatter skader som følge af uheld forvoldt af ukendte og uforsikrede motordrevne køretøjer. I denne nyhed kan du læse om en konkret sag, hvor en cyklist blev påkørt af en ukendt bilist. Cyklisten endte med at få erstatning af DFIM.

Hvornår er et motorkøretøj ukendt?

Højesteret har den 13. april 2023 afsagt dom i en sag, som fastlægger rammerne for, hvornår et motorkøretøj er ukendt. Omstændighederne i sagen og rammerne for, hvornår et motorkøretøj er ukendt, kan du læse om i det følgende.

 

Cyklist blev påkørt i højresvingsulykke

Den 23. september 2016 skete der en ulykke, hvor en cyklist blev påkørt af en bil i en højresvingsulykke. Føreren steg ud af bilen og tilbød sit telefonnummer til cyklisten, men cyklisten var så vred over at være blevet kørt ned, at denne skældte ud og bad bilisten om at køre.

 

Efter nogle timer, hvor adrenalinen havde fortaget sig, kunne cyklisten godt mærke, at der var noget galt, men cyklisten kunne ikke finde frem til bilisten og anmeldte derfor skaden til DFIM.

 

DFIM mente, at cyklisten selv havde et ansvar

DFIM afviste cyklistens krav med henvisning til, at bilisten ikke var ukendt. Bilisten havde tilbudt cyklisten sit telefonnummer, og det var herefter cyklistens eget ansvar at sikre sig identiteten på bilisten.

 

DFIM blev dømt ansvarlig

Efter afvisningen fra DFIM anlagde cyklisten derfor sag an mod DFIM. DFIM blev dømt til at være ansvarlig for trafikulykken i både byret, landsret og Højesteret.

 

Begrundelsen i Højesteret

Højesteret havde følgende begrundelse for at dømme DFIM:

”I tilfælde, hvor skadelidte har haft en mulighed for at få oplysninger om føreren og det skadevoldende køretøj, men ikke har fået dem, må det efter Højesterets opfattelse bero på en samlet vurdering af de konkrete omstændigheder, om køretøjet kan anses for ”ukendt” og dermed omfattet af DFIM’s erstatningspligt.

Selv om udgangspunktet må være, at den, der bliver påkørt, sikrer sig oplysninger om det skadevoldende køretøj, vil det i situationen ofte være forståeligt, hvis dette ikke sker. I så fald vil DFIM have erstatningspligt, hvis køretøjet ikke kan identificeres.

[…]

Højesteret lægger ligesom landsretten til grund, at cyklisten den 23. september 2016 med cykelhjelm cyklede i ret høj fart for at passere bilen, inden den svingede til højre, og at han ved påkørslen blev ramt bl.a. på venstre side af hovedet og nakken. Han landede på hovedet og lå herefter på asfalten, hvor han ganske kortvarigt var ”væk”. Han havde hudafskrabninger på knæ og skinneben, og der var også skader på hans cykel. Føreren af bilen tilbød flere gange at oplyse sit telefonnummer og betale for reparation af cyklen, hvilket cyklisten afviste, idet han i situationen blev vred på føreren og blot ønskede at komme væk.”

 

Det centrale i afgørelsen får betydning for fremtidige ulykker

Det mest centrale ved afgørelsen, som også kommer til at have betydning for retspraksis fremover, er dog dette:

”Højesteret finder, at det i den beskrevne situation var forståeligt, at cyklisten ikke sikrede sig oplysninger om føreren eller bilen. ”

 

Det vil sige, at i situationer som denne, hvor offeret ikke er i stand til at sikre sig identiteten på skadevolder, så skal DFIM betale erstatning til offeret.

 

DFIM fik dog ret i, at det grundlæggende set er trafikofrets ansvar at sikre sig identiteten på den ansvarlige skadevolder, blot ikke i situationer som denne, hvor det er forståeligt, at offeret ikke er i stand til det.

 

Vil du vide mere om sagen?

Du kan læse mere om den principielle sag her 

 

Sagen i Højesteret blev ført af advokat Malou Ehmer fra Advokatfirmaet Ehmer og Pramming på den ene side og advokat Nicolai Clan fra Advokatfirmaet NeugebauerClan på den anden side.

 

Her kan du læse mere om DFIM 

 

Hør om dine muligheder for erstatning i HjulmandKaptains podcast

Er du kommet til skade i en cykelulykke, og vil du gerne blive klogere på dine muligheder for erstatning, så lyt med i dette afsnit af HjulmandKaptains podcast. Her sætter to af vores specialister i erstatningsret fokus på erstatning ved cykelulykker afhængig af, hvordan ulykken forløb. Du finder podcasten om cykelulykker her 

 

Kontakt HjulmandKaptains specialister i personskadeerstatning

Står du i en lignende situation, hvor du har været offer i en trafikulykke, og er du i tvivl om dine muligheder for erstatning, så er du altid velkommen til at kontakte vores specialister i personskadeerstatning.

Vi tilbyder altid en gratis vurdering af din erstatningssag, hvor du får svar på, om det kan betale sig for dig at inddrage en advokat.

Del:

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev