Er forsikringsselskabernes brug af ingeniørrapporter til bedømmelse af erstatningskrav rimelige?

Nyhed
04.03.2022

Torsdag den 3. marts 2022 viste DR Kontant en udsendelse om forsikringsselskabers brug af ingeniørrapporter, når de skal bedømme de helbredsmæssige begrænsninger, som trafikofre er blevet påført i forbindelse med en trafikulykke.

Se DR Kontants udsendelse her

 

I 2010 traf Højesteret afgørelse i en sag, hvor et trafikoffer krævede erstatning for det erhvervsevnetab, som hun var blevet påført i forbindelse med ulykken.

 

I den pågældende sag havde forsikringsselskabet indhentet en ingeniørrapport, hvor en ingeniør havde beregnet hastighedsændringen ved sammenstødet til at være mellem 6,2-9,0 km/t. Der var desuden lavet en animationsvideo, som skulle illustrere sammenstødet.

 

To dommere ville dømme forsikringsselskabet til at betale erstatning til trafikofferet ud fra den logiske tankegang, at skadelidte før ulykken var fuldstændig rask, men umiddelbart efter ulykken blev hun sygemeldt fra sit arbejde. De to dommere mente, at det var et tilstrækkeligt bevis for, at det var trafikulykken, som havde forårsaget de skader, som lå til grund for erstatningskravet.

 

Flertallet på tre dommere nåede derimod frem til det modsatte resultat. Deres begrundelse var, at der måtte tages hensyn til karakteren af færdselsuheldet med lav påkørselshastighed og beskeden kraftpåvirkning.

Efter Højesteretsdommen i 2010 har motoransvarsforsikringsselskaber massivt anvendt ingeniørrapporter og animationsvideoer til at afskære trafikofre fra erstatning, selvom de var raske før ulykken og blev sygemeldt umiddelbart efter ulykken.

 

Ingeniørrapport stemte ikke overens med virkeligheden

I 2017 fik vi hos HjulmandKaptain en sag ind, hvor der var sket en trafikulykke. Der blev indhentet en ingeniørrapport, hvor hastighedsændringen blev beregnet til mellem 5,5-6,0 km/t, og der blev lavet en animationsvideo, som skulle illustrere voldsomheden af sammenstødet.

 

2017-sagen adskiller sig ved, at trafikulykken blev optaget på et overvågningskamera, og her kan man se, at sammenstødet i virkeligheden er betydeligt voldsommere end det indtryk, man får, når man ser den animationsvideo, som ingeniøren producerede.

 

Det er vores opfattelse, at 2010-dommen ville have fået et andet udfald, hvis dommerne dengang havde set, hvordan virkeligheden er langt voldsommere end det indtryk, som ingeniørrapporterne og de tilhørende animationer giver.

 

Du kan se videoen her

 

Det er vores håb, at forsikringsselskaberne nu går væk fra at bruge ingeniørrapporterne til at afskære trafikofre fra at få erstatning, når der er en logisk helbredsmæssig sammenhæng mellem ulykken og skaderne.

Del:

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev