Er du kommet til skade pga. et el-løbehjul?

Nyhed
23.08.2019

Siden forsøgsordningen for el-løbehjul blev indført den 17. januar 2019, har man i de store byer i Danmark kunnet se en eksplosion af el-løbehjul på nærmest ethvert gadehjørne.

Løbehjulene er populære, fordi de er nemme at leje via en downloadet app og nemme at bruge i mange forskellige sammenhænge. Det er blandt andet en oplagt mulighed at benytte et el-løbehjul, hvis man skal transporteres rundt mellem møder, er på sightseeing eller bare for sjov.

 

Desværre oplever vi hos HjulmandKaptain, at el-løbehjulene flere gange også er årsag til personskader.

 

Personskader i forbindelse med el-løbehjul

Det kan både være føreren af el-løbehjulet, der kommer til skade, men det kan også være, at føreren påkører en cyklist eller en fodgænger, som bliver væltet og brækker et håndled eller ankel.

 

Hvem er ansvarlig for skader sket pga. el-løbehjul?

Forsøgsordningen indeholder heldigvis regler, som fastslår, hvem der er ansvarlig for skader, som el-løbehjul forvolder på andre.

 

Et lejet el-løbehjul skal være ansvarsforsikret af udlejningsbureauet.

 

Hvis føreren af el-løbehjulet selv ejer el-løbehjulet eller har lånt det af en kammerat uden at have betalt for det, så er der ikke forsikringspligt, men man er som skadelidt alligevel sikret efter den særlige ordning, som også gælder for uforsikrede motorkøretøjer, hvis løbehjulet ikke er forsikret.

Det kan dog være en rigtig god idé at tegne en ansvarsforsikring for sit el-løbehjul, inden skaden sker, selvom man ikke har pligt til det.

 

Hvis du bliver påkørt af et el-løbehjul, eller hvis du er vidne til en ulykke, der involverer et el-løbehjul, så er det vigtigt, at du sikrer dig følgende oplysninger:

  1. Navn og telefonnummer på føreren af el-løbehjulet
  2. El-løbehjulets nummer, navn på udlejningsbureau og oplysning om ansvarsforsikringsselskab
  3. Navn og telefonnumre på eventuelle vidner til ulykken

 

Din retsstilling som skadelidt er herefter forskellig alt efter, om du bliver påkørt af et udlejningsløbehjul eller førerens eget løbehjul.

 

Hvis du er blevet påkørt af et udlejningsløbehjul, så skal du ikke bevise, at skaden skyldtes fejl begået af løbehjulets fører. Der gælder et såkaldt objektivt ansvar, hvilket betyder, at det altid er føreren af løbehjulet, som har ansvaret på de skader, som sker på andre i forbindelse med sammenstød. Selvom en skadelidt er gået ud på cykelstien uden at se sig for, så er føreren af løbehjulet ansvarlig for skaden, hvis han påkører den skadelidte.

 

Hvis du derimod bliver påkørt af et løbehjul, som er ejet af føreren, så skal du bevise, at skaden skete som følge af en kørselsfejl – typisk en overtrædelse af færdselsloven fra førerens side. Hvis der ikke er sket kørselsfejl, har du ikke ret til erstatning.

 

Dit erstatningskrav, hvis du er kommet til skade pga. et el-løbehjul

Har du ret til erstatning, vil dit erstatningskrav omfatte godtgørelse for det antal sygedage, som du har efter ulykken (i 2019 = 205 kr. skattefrit pr. dag), erstatning for mistet indtjening fratrukket eventuelle offentlige ydelser samt eventuel erstatning og godtgørelse, hvis du har fået varige skader efter ulykken.

 

Hvis du er i tvivl om, hvordan du er stillet erstatningsmæssigt efter en skade forvoldt pga. et el-løbehjul, er du velkommen til at kontakte os for en gratis vurdering af din sag

Del:

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev