Hvordan håndteres sager om sygedagpengeregres?

I denne podcast kan du høre nærmere om sygedagpengeregres.

Advokaterne Janne Juul Wandahl og Jens Baagøe Thomsen fortæller om, hvilke udfordringer der ofte opstår, når en kommune kræver erstatning for de udgifter, der har været i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge til en sygemeldt borger.

En af de store udfordringer er, at forsikringsselskaber ofte angiver ”manglende årsagssammenhæng” som baggrund for ikke at udbetale erstatning til kommunen.

Hvordan du håndterer denne situation som kommune, kan du høre nærmere om i podcasten.

Varighed: 4 min og 23 sek.

00:00
00:00