Mange oplever i ferietiden, at fly forsinkes eller aflyses. Som passager har man efter EU-reglerne (Forordning 216/2004) ret til erstatning for dokumenterede udgifter som følge af forsinkelsen (max ca. 39.000). At udgifterne skal være dokumenterede indebærer, at der skal foreligge bilag på udgifterne. Nogle selskaber forlanger originale bilag.

Er forsinkelsen på tre timer eller mere, har man derudover ret til kompensation fra flyselskabet. Kompensationen er 250 – 600 Euro, afhængigt af rejsens længde. Kompensationen er ikke afhængig af rejsens pris.

Man har dog ikke ret til kompensation, hvis man har fået besked om ændringen senest to uger før rejsen, eller hvis aflysningen skyldes ”usædvanlige omstændigheder”, herunder uvejr, strejke eller fabrikationsfejl på flyet.

Der er en omfattende praksis om forståelsen af disse undtagelser. I en ny dom fra EU-domstolen (sag C 2018/258) slås det fast, at det forhold, at der udbryder en ”vild strejke”, ikke er en sådan usædvanlig omstændighed, at luftfartsselskabet kan afslå kompensation. Denne afgørelse ændrer hidtidig praksis, og Trafik- Bolig og Byggestyrelsen, som er myndighed på området, har derfor meddelt, at man ændrer praksis på området. Har man tidligere fået afslag med denne begrundelse, kan sagen genoptages med henvisning til EU-dommen.

Afgørelsen må forstås således, at undtagelsen for ”usædvanlige omstændigheder” har en meget begrænset rækkevidde.

Hvis man mener at have ret til erstatning eller kompensation, skal man henvende sig til flyselskabet. Hvis selskabet afslår, kan sagen indbringes for Trafik- Bolig og Byggestyrelsen.

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål vedrørende dine muligheder for erstatning ved flyforsinkelse?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.