Regeringens lovprogram er blevet offentliggjort, og i denne omgang leverer regeringen en række opfølgende lovinitiativer, der skal sætte fokus på den konkurrenceudsættelse, det offentlige udsætter private virksomheder for, og som har været et kernepunkt i regeringsgrundlaget.

Af lovprogrammet fremgår således flere steder, at der ønskes et ”opgør” med det offentliges konkurrence med private aktører.

Blandt andet fremgår det af lovkataloget, at der i januar 2019 vil blive fremsat en ændring til lovgivning vedrørende offentlig adgang til erhvervsvirksomhed, hvor formålet er at indskrænke statslige aktiviteter, der er i konkurrence med private aktører, blandt andet ved at fjerne en række ikke nærmere definerede lovhjemler, der i dag giver adgang til offentlig erhvervsvirksomhed.

Der er tale om et lovforslag, der skal følge op på det udspil, regeringen fremsatte om fair og lige konkurrence fra september 2017, der egentlig udmøntede dele af regeringsgrundlaget på området.

Det er imidlertid ikke kun på det statslige område, at der ønskes en begrænsning i konkurrencen fra det offentlige rettet mod det private marked.

Der er således også i regeringens lovprogram indsat forslag til en lovændring vedrørende hjemmel til kommunal og regional erhvervsvirksomhed. Dette lovforslag har til formål at identificere hjemler i særlovgivning, der understøtter kommunal og regional særlovgivning, og som dernæst skal udmønte sig i klarere rammer for offentlige erhvervsaktiviteter i kommunalt og regionalt regi.

Der er således tale om en gennemgribende undersøgelse af hjemler til offentlig konkurrence med private aktører.

Udover der skal foretages en gennemgribende undersøgelse af konkrete lovhjemler til offentlig (stat, region og kommune) konkurrence, vil der tillige blive fremsat lovforslag om nedsættelse af et klagenævn, hvor private virksomheder kan klage over den offentlige konkurrence, disse erhvervsvirksomheder føler sig udsat for.

Der er således, i hvert fald på papiret, udtrykt ønske om gennemførelse af en række ændringer for at skabe en lige og fair konkurrencesituation mellem det offentlige og det private, hvor det er regeringens vurdering, at offentlige erhvervsvirksomheder tager for mange opgaver fra private aktører.

Det er ikke ukendt fra den offentlige debat, at  mange erhvervsvirksomheder føler, at de konkurrerer med offentlige erhvervsvirksomheder på unfair vilkår. Det er svært at sige, hvor meget og hvor lidt de lovforslag, regeringen lægger op til at fremsætte, vil betyde for denne situation, men det bliver interessant at følge.

Hos HjulmandKaptain vil vi i hvert fald følge udviklingen nøje og skrive herom, når der kommer mere information.

Oplever din virksomhed, at den udsættes for konkurrence fra offentlige aktører, så tøv ikke med at tage kontakt til os for en uforpligtende snak.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du en sag, hvor du mangler advokathjælp?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.