Risikerer du, at din erstatningssag snart forældes?

Nyhed
30.09.2020

Hvad er forældelsesfristen for erstatningssager ved personskader, og hvordan skal du forholde dig, hvis du din sag er ved at nærme sig forældelsesdatoen?

Vær opmærksom på 3-års fristen for erstatningssager

Normalt gælder der en forældelsesfrist på 3 år, fra skaden er sket – uanset om du fortsat er under behandling eller er i gang med afklaring af arbejdsevnen via kommunen – og uanset om der f.eks. er tale om en trafikulykke eller en patientskadesag.

 

Forsikringsselskabernes holdning

Vi oplever heldigvis, at nogle forsikringsselskaber tager det som en selvfølge, at en sag ikke forældes, når man løbende korresponderer om sagen og evt. har indbragt sagen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring for at få en vejledende vurdering. Desværre mødes vi også af den modsatte holdning. Der findes mange forsikringsselskaber – eller advokater, der repræsenterer selskaberne – som holder fast i, at krav i erstatningssagen er forældede, så snart 3-års dagen er passeret.

 

Hvornår “forhandles” der? Og hvilke krav “forhandles” der om?

Det kan være svært at bevise, at der er egentlige forhandlinger i gang. Vi anbefaler altid, at man laver en skriftlig aftale med forsikringsselskaberne om, at ingen erstatningsposter forældes før f.eks. 1 år efter, at selskabet har meddelt dig, at sagen anses for helt afsluttet.

 

Indgå en skriftlig aftale

Man bør også sørge for at indgå en sådan skriftlig aftale i god tid inden 3-års fristen for ulykken, f.eks. når skaden er ca. 2½ år gammel, og der ikke er udsigt til, at erstatningssagen kan afsluttes inden for kort tid.

 

Gratis vurdering af din sag

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du risikerer, at dine erstatningskrav bortfalder pga. forældelse, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi tilbyder en gratis vurdering af din personskadesag.

Del:

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev