Principielle domme i 2 sager om tilbagebetaling af allerede udbetalte patienterstatninger

Nyhed
08.12.2017

Højesteret har truffet afgørelse i to konkrete sager om tilbagebetaling af udbetalte patienterstatninger.

I begge sager var omstændighederne, at en patient var blevet tilkendt erstatning af Patienterstatningen.

Regionen havde udbetalt erstatning til patienten uden at tage forbehold om tilbagebetaling.

 

Regionen klagede ikke over afgørelsen til Ankenævnet for Patienterstatning, men det gjorde patienten efterfølgende over fastsættelsen af erstatningen, som efter patientens opfattelse var for lav.

 

Ankenævnet for Patienterstatning omgjorde Patienterstatningens afgørelse og afgjorde, at patienten ikke havde krav på erstatning, hvorefter Regionen krævede den udbetalte erstatning tilbagebetalt og anlagde sag mod patienten.

 

Patienterne blev både i byretten og landsretten dømt til at betale beløbet tilbage, men Højesteret frifandt patienterne blandt andet med følgende begrundelse:

 

”Regionen klagede ikke over Patienterstatningens afgørelse, og beløbet blev udbetalt til patienten, uden at Regionen tog konkret forbehold. Patienten havde derfor på tidspunktet for regionens udbetaling en velbegrundet forventning om, at hun havde ret til beløbet, og at dette ikke kunne kræves tilbagebetalt.”

 

Afgørelserne er konkret begrundet, og det er HjulmandKaptains vurdering, at skadelidte patienter bestemt ikke kan være sikre på, at de slipper for at skulle betale en tilkendt erstatning tilbage, hvis de klager over en afgørelse.

 

Det betyder, at mange formentlig vil være tilbageholdende med at klage, selvom de har en berettiget grund til det af hensyn til risikoen for, at afgørelsen bliver omgjort af Ankenævnet for Patienterstatning.

 

Loven, som regulerer patienterstatningssystemet, er ved at blive revideret, og vi håber, at politikerne er opmærksomme på dette problem.

 

Fra HjulmandKaptains side anbefaler vi, at der bliver indført en ordning, som vi kender fra arbejdsskadesystemet, hvor patienter kun bliver pålagt at betale erstatninger tilbage, hvis de har tilbageholdt væsentlige oplysninger eller givet forkerte oplysninger til Patienterstatningen. Vi mener ikke, at tilskadekomne patienter skal have en ringere retsstilling end tilskadekomne ansatte på danske arbejdspladser.

 

Du kan se dommene her og her

Del:

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev