Nyt lovforslag skal sikre ret til fravær fra arbejdet grundet særlige familiemæssige årsager

Nyhed
10.05.2022

Europa-Parlamentet fokuserer i høj grad på at skabe en bedre balance mellem befolkningen i medlemsstaternes arbejds- og privatliv. Dette kom blandt andet til udtryk den 1. august 2019, da EU's orlovsdirektiv trådte i kraft.

Opdateret: Lovforslaget blev vedtaget d. 9. juni 2022 og træder i kraft den 2. august 2022.

 

Beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard, fremsatte den 26. april 2022 et lovforslag vedrørende ændring af blandt andet lov om lønmodtagernes ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager og ligebehandlingsloven. Formålet med lovforslaget er netop at gennemføre orlovsdirektivet.

 

Forslag om omsorgsorlov

Det foreslås i lovforslaget, at alle lønmodtagere skal have ret til fem dages fravær om året til at yde personlig omsorg eller støtte til et familiemedlem eller til en person, der bor i samme husstand som lønmodtageren, og som har behov herfor på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

 

Som eksempler på en ”alvorlig helbredsmæssig tilstand”, der kan medføre et behov for personlig omsorg og støtte, nævnes i lovforslaget demens, kræft, Alzheimer og Parkinsons.

 

Det følger af Beskæftigelsesministeriets bemærkninger til forslaget, at omsorgsorloven alene skal kunne anvendes i tilfælde, hvor lønmodtageren lægeligt kan dokumentere at skulle yde personlig omsorg eller støtte til et familiemedlem eller til en person, der bor i samme husstand.

 

Den lægelige dokumentation skal kunne fremvises (og skal således ikke udleveres) arbejdsgiveren forud for afholdelsen af omsorgsorloven, og lønmodtageren skal selv afholde udgifterne til fremskaffelse af den lægelige dokumentation.

 

Hvis forslaget til omsorgsorlov bliver vedtaget, vil orlovsdirektivets artikel 6 være implementeret i dansk ret.  

Ændringer i ligebehandlingsloven

Udover ovennævnte forslag til omsorgsorlov, indeholder lovforslaget også en række forslag til ændringer i ligebehandlingsloven. Hvor mange af disse ændringer, der vedtages, må tiden vise.

 

Mange af ændringerne til ligebehandlingsloven har som fælles formål at sikre, at ansættelsesretlige rettigheder bevares, selvom lønmodtageren er fraværende fra arbejdet på grund af barsel eller omsorgsorlov.

Derudover foreslås det, at lønmodtagere - i forbindelse med deres tilbagevenden fra forældreorlov eller fravær efter barselslovens §§ 6-14 - skal have ret til (skriftligt) at anmode arbejdsgiveren om ændrede arbejdstider- eller mønstre.

 

Beskæftigelsesministeren foreslår i denne forbindelse, at det alene er lønmodtagere med børn under 9 år, der kan anmode arbejdsgiveren om ændrede arbejdstider- eller mønstre.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du brug for rådgivning i forbindelse med et ansættelsesretligt spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev