Nyt lovforslag nedsætter kapitalkravet i A/S’er - Opdateret

Nyhed
19.03.2018

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har fremsat et nyt lovforslag, som skal nedsætte kapitalkravene i aktieselskaber, forenkle processen med omdannelse af virksomheder med begrænset ansvar til aktieselskaber, og manglende registrering af reelle ejere skal kunne medføre tvangsopløsning. Lovforslaget er fremsat med afsæt i aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Nedsættelse af kapitalkravet til aktieselskaber (A/S)
Aktieselskaber skal på nuværende tidspunkt som minimum have en selskabskapital på DKK 500.000. Hvis lovforslaget vedtages nedsættes dette krav til DKK 400.000. Baggrunden for forslaget om at nedsætte kapitalkravet er at lette mulighederne for at etablere aktieselskaber, og for at kapitalkravet er på niveau med de lande, som Danmark normalt sammenligner sig med.

 

Nedsættelsen af kapitalkravet vil også medføre, at kravet om delvis indbetaling på 25 % af selskabskapitalen falder fra DKK 125.000 til DKK 100.000.

 

Lovforslaget ændrer ikke på, at et aktieselskabs bestyrelse skal sikre, at selskabets kapitalberedskab til enhver tid skal være forsvarligt. 

 

Forenklet proces for omdannelse af virksomheder med begrænset ansvar (V.M.B.A.) til aktieselskabet (A/S)
Lovforslaget skal samtidig gøre det enklere for virksomheder med begrænset ansvar, dvs. selskaber med begrænset ansvar (S.M.B.A.) og foreninger med begrænset ansvar (F.M.B.A) at blive omdannet til aktieselskaber.

 

Hidtil har det kun været andelsselskaber med begrænset ansvar (A.M.B.A.), der kunne omdannes til aktieselskaber (A/S).

 

Omdannelsesproceduren og kravene vil med lovforslaget blive de samme som den nuværende procedure for omdannelse af A.M.B.A til A/S.

 

Reelle ejere – mulighed for tvangsopløsning ved manglende registrering
Med lovforslaget stilles der forslag om, at der senest samtidig med registreringen af kapitalselskaber (A/S, ApS, P/S og IVS), virksomheder med begrænset ansvar, interessentskaber, kommanditselskaber og erhvervsdrivende fonde skal indhentes og registreres oplysninger om virksomhedens reelle ejere.

 

Der stilles samtidig forslag om, at kapitalselskaber (A/S, ApS, P/S og IVS), virksomheder med begrænset ansvar og erhvervsdrivende fonde kan sendes til tvangsopløsning, hvis der intet er registreret om reelle ejere for disse enheder.

 

Det er alene den manglende registrering, der kan medføre tvangsopløsning. Hvis f.eks. et A/S har registreret 1 person som reel ejer, vil selskabet ikke kunne blive oversendt til tvangsopløsning, uanset om de registrerede forhold ikke er korrekte.

 

Du kan læse mere om registeret for reelle ejere her, og vi kan hjælpe din virksomhed med registreringerne.

 

Ikrafttrædelse

Det forventes, at ændringerne træder i kraft med virkning fra 1. juli 2018.

 

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev