Nye skilsmisseregler – det kommer ændringerne til at betyde

Nyhed
04.04.2019

Det nye familieretlige system, som er trådt i kraft den 1. april 2019, betyder en række ændringer i forbindelse med behandling af sager om skilsmisse og separation.

Familieretshuset
Familieretshuset har til opgave at behandle de sager, der handler om familien i bred forstand, for eksempel sager om separation og skilsmisse, forældremyndighed og samvær, børnebidrag. Hele tanken bag det nye system er, at der skal være et større fokus på at finde løsninger, der passer familien som en helhed.

 

Alle sager starter i Familieretshuset, og ansøgninger bliver screenet og videresendt til det forløb, som passer til den enkelte families behov. Der vil være øget fokus på forældrenes samarbejde om barnets trivsel.

 

Læs nærmere om Familieretshuset her

 

Familieretten
Den anden del af det nye system er Familieretten. Familieretten ligger i byretterne, og her træffer Retten afgørelse i komplekse sager, hvor konflikten er stor, og hvor der samtidig er andre problemer på spil som f.eks. vold eller misbrug.

 

Sager om tvangsfuldbyrdelse af samvær behandles fremover i Familieretten, og Retten kan fastsætte tvangsbøder eller kortvarigt frihedsberøve en forælder, der tilbageholder sit barn.

 

Familieretten er desuden ankeinstans for alle afgørelser truffet i Familieretshuset, hvilket betyder, at Ankestyrelsen også nedlægges. Har du en sag ved Ankestyrelsen, som ikke er afgjort pr. 1. april 2019, så skal sagen afgøres i Familieretten.

 

Børneenhed
Som noget nyt etableres en børneenhed, som skal sikre barnets trivsel i processen. Børnene bliver ofte klemt i en konflikt mellem forældrene, og derfor skal børnene have mulighed for at få en kontaktperson tilknyttet, som de kan tale med om processen.

 

Delt bopæl og ro om barnet
Det nye system skal give mulighed for, at forældre kan være forældre på lige fod. Derfor får enige forældre fremover blandt andet mulighed for at dele barnets bopæl mellem sig, så barnet har bopæl hos dem begge.

 

Læs nærmere om reglerne for delt bopæl her

 

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående eller brug for rådgivning, er du altid velkommen til at kontakte vores familieretsafdeling.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev