Pr. 1. april 2019 erstattes Statsforvaltningen af Familieretshuset

Nyhed
06.03.2019

Statsforvaltningen, som vi kender den i dag, nedlægges. Der etableres i stedet et samlet familieretligt system, hvor en ny administrativ myndighed, Familieretshuset, skal samarbejde med domstolssystemet om at skabe enkle og helhedsorienterede forløb for familierne.

Det nye familieretlige system kommer til at bestå af og indeholde følgende:

  • Familieretshuset – en ny administrativ myndighed, som er indgangen til systemet,
  • Familieretten – hvor en dommer træffer afgørelse i komplekse sager,
  • Børneenheden – en ny enhed, som tager hånd om barnets trivsel ved skilsmissesagerne,
  • Refleksionsperiode – på 3 måneder for ægtefæller med børn, som er enige om at blive skilt (Refleksionsperioden er afskaffet pr. 1. juli 2020)
  • Ligeværdigt forældreskab – hvor enige forældre fremover får muligheden for at kunne dele barnets bopæl mellem sig.

 

Efter det første år er der sket en ændring i det familieretlige system.

 

Tre nye sagsbehandlingsspor

Alle skilsmissesager skal fremover starte i Familieretshuset, hvor sagerne bliver screenet og visiteret til et sagsbehandlingsspor - et grønt, gult eller rødt spor - alt afhængig af sagens kompleksitet, konfliktniveau mv.

De grønne sager vil blive afgjort af Familieretshuset, mens der i de røde sager vil blive truffet en afgørelse af en dommer i Familieretten. De gule sager vil afhængig af sagstypen blive behandlet i enten Familieretshuset eller i Familieretten.

 

Barnets trivsel i fokus

Formålet med det nye familieretlige system er også at tage ekstra hånd om barnets trivsel ved skilsmissesager.

 

Der oprettes derfor som nævnt ovenfor en børneenhed, hvor børn altid har en voksen at tale med, hvis de er kede af det eller har spørgsmål. I enheden er ligeledes en børnesagkyndig, som hjælper med skånsomt at inddrage barnet i sagen.

 

Du kan læse mere om det nye familieretlige system på Regeringens hjemmeside

 

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du naturligvis også altid meget velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev