Nye regler for anmeldelse af arbejdsskader pr. 1. juli 2022

Nyhed
20.06.2022

Den 1. juli 2022 træder der nye regler i kraft for anmeldelse af arbejdsulykker til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Få her overblikket over de væsentligste ændringer.

Formålet med de nye anmelderegler er bl.a. at gøre lovgivningen enklere og mere overskuelig at navigere i. Opdateringen af anmeldereglerne har desuden til formål at få arbejdsgivere til at anmelde arbejdsulykker korrekt og rettidigt ved en mere strømlinet anmeldeproces, så den tilskadekomne hurtigst muligt kan få en afklaring af sin situation. 

 

Sådan er reglerne nu

Efter de nuværende regler, skal arbejdsgiver anmelde alle ulykker, der sker under udførelsen af arbejdet, hvis den tilskadekomne har krav på ydelser efter arbejdsskadesikringsloven. Dette er især tilfældet, hvis arbejdsulykken giver helbreds- og erhvervsmæssige følger. Anmeldefristen er senest 9 dage fra ulykkestidspunktet.

 

De nye regler

Som efter gældende regler, vil arbejdsgiver fortsat være forpligtet til at anmelde arbejdsulykker, hvis den tilskadekomne har krav på ydelser efter arbejdsskadesikringsloven. Som noget nyt, skal arbejdsgiver efter de nye regler senest anmelde en arbejdsulykke 14 dage efter første fraværsdag, hvis ulykken har medført fravær udover tilskadekomstdagen.

 

Efter den nye anmeldelsesprocedure, skal arbejdsgiver også anmelde arbejdsulykker, der ikke har medført fravær fra arbejdet, men hvor der er udsigt til ydelser efter arbejdsskadesikringsloven. Anmeldelsesfristen for sådanne ulykker er også senest 14 dage efter tilskadekomstdagen.  

 

Fravær defineres som det at være uarbejdsdygtig, dvs. hvis den tilskadekomne helt eller delvist ikke kan påtage sig sin sædvanlige arbejdsfunktion.

 

De nye regler for anmeldelse indebærer desuden, at arbejdsgiver skal anmelde arbejdsulykker i form af arbejdsrelateret vold, trusler eller anden krænkende adfærd uden for arbejdstiden, hvis ulykken er relateret til arbejdet og i øvrigt har medført fravær fra arbejdet udover tilskadekomstdagen. Anmeldelsesfristen er også her senest 14 dage efter første fraværsdag.

 

De nye anmelderegler ændrer ikke reglerne om anmeldepligt ved dødsfald som følge af en arbejdsulykke. Dødsulykker skal således fortsat anmeldes indenfor 48 timer.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du spørgsmål til de nye regler eller brug for rådgivning i forbindelse med anmeldelse af arbejdsulykker, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Del:

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev