Miljøtilladelse for Baltic Pipe var mangelfuld

Nyhed
07.06.2021

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i en sag angående Baltic Pipe, hvor Miljø- og Fødevareklagenævnet har underkendt Miljøstyrelsens miljøtilladelse til Baltic Pipe-projektet.

Sagen angik, at Miljøstyrelsen havde udstedt miljøtilladelsen, før det var tilstrækkeligt belyst, hvordan de såkaldte bilag-IV-arter, f.eks. hasselmus, birkemus og flagermus og deres yngle- og rasteområder, skulle blive beskyttet under arbejdet med den ca. 210 km lange gasledning. Dette skete først efter miljøtilladelsen.

 

Dette gør, at Miljø- og Fødevarestyrelsen fandt, at Miljøstyrelsen tilladelse led af en væsentlig retlig mangel.

 

Supplerende undersøgelser fra Miljøstyrelsen

Konkret betyder afgørelsen, at den miljøtilladelse, som Miljøstyrelsen har udstedt, ikke er gældende, men at Miljøstyrelsen skal foretage de supplerende undersøgelser, som er nødvendige for at vurdere, om projektet vil kunne ødelægge eller beskadige yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, og herefter lade disse resultater indgå i en vurdering af, om der skal gives en ny tilladelse til projektet.

 

Mulig midlertidig nedlukning af arbejdet med Baltic Pipe

Selve afgørelsen om den manglende tilladelse vedrører den samlede strækning på ca. 210 km. Det betyder derfor også, at projektet ikke må fortsætte i samme omfang, indtil der foreligger en ny tilladelse fra Miljøstyrelsen.

 

Efter det oplyste er Energinet og entreprenører derfor også ved at stoppe arbejdet med Baltic Pipe. Der vil formentlig fortsat pågå arbejder der relaterer sig til, at der skal ske en nedlukning af arbejdet. Der må dog ikke arbejdes decideret videre med projektet.

 

Ny miljøtilladelse forventes at være på vej

Det er vores vurdering, at det må forventes, at Miljøstyrelsen – efter at have foretaget fornyede undersøgelser - vil udstede en ny miljøtilladelse til Baltic Pipe, hvorefter etableringen med Baltic Pipe vil kunne fortsætte. Det er naturligvis ikke køn fremgangsmåde, og det er meget kritisabelt, at tilladelser ikke er til stede og i øvrigt ikke overholdes.

 

Hvordan der skal udstedes ny miljøtilladelse, og hvordan Energinet, som anlægsmyndighed, vil skulle arbejde fremadrettet er endnu ikke offentliggjort. Der er dog rent juridisk intet til hinder for, at Miljøstyrelsen kan give tilladelserne på bagkant, når de pågældende undersøgelser har fundet sted. Det er derfor heller ikke forventeligt, at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse stopper etableringen af Baltic Pipe.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med ekspropriation eller miljøforhold, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev