Lovforslag om øremærket barsel er nu vedtaget

Nyhed
16.03.2022

Folketinget vedtog den 3. marts 2022 en række ændringer til barselsloven, der har til formål at styrke ligestillingen i samfundet. Ændringerne af barselsloven er vedtaget, idet EU tidligere har bestemt, at alle EU-medlemslande skal sikre, at hver forælder holder minimum to måneders barsel.

Forældre til børn, der fødes den 2. august 2022 eller senere, er omfattet af de nye regler, mens forældre til børn, der fødes før den 2. august 2022, fortsat er omfattet af de nugældende regler.

 

Nye regler om øremærket barsel

De nye regler ændrer ikke på, at forældre – tilsammen – har ret til 48 ugers barselsorlov. Ændringen består i, at hver forælder fremover har 11 ugers øremærket barsel, som derfor ikke kan overføres til den anden forælder. 

 

Med ændringerne implementeres en 24/24-model, der giver begge forældre ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge. Hvis en af forældrene ikke ønsker at bruge mere end de 11 øremærkede uger, så kan de resterende 13 uger af forælderens 24 ugers barsel overføres til den anden forælder.

 

To af de 11 ugers øremærkede barsel til faderen/medmoderen skal afholdes i forbindelse med barnets fødsel. De resterende ni ugers øremærkede barsel skal afholdes i barnets første leveår. Afholdes de ni uger ikke, går de tabt, da de ikke kan overdrages til moderen.

 

De nye regler omfatter kun lønmodtagere. I familier, hvor moderen eller faderen/medmoderen er selvstændig, ledig eller studerende, og hvor barnet fødes efter 2. august 2022, kan ni ud af 11 ugers barsel fortsat overdrages til den anden forælder.

 

Regler om varsling af fravær ændres også

Som følge af de nye regler om øremærket barsel, har Folketinget også ændret reglerne om varsling af fravær til arbejdsgiveren i forbindelse med afholdelse af barsel.

 

Reglerne er nu, at moderen skal varsle sit fravær senest tre måneder før forventet fødsel, og at hun senest fire uger før forventet fødsel skal orientere arbejdsgiveren, hvis hun ønsker at overdrage en del af sin barselsorlov. Senest seks uger efter fødslen skal moderen orientere arbejdsgiveren om, hvornår hun forventer at genoptage arbejdet.

 

Faderen/medmoderen skal efter de nye regler varsle sit fravær senest fire uger før forventet fødsel. I den forbindelse skal faderen/medmoderen også gøre arbejdsgiveren opmærksom på, om der eventuelt er overdraget orlov fra moderen.

 

Senest seks uger efter fødslen skal faderen/medmoderen orientere arbejdsgiveren om, at denne vil benytte sin ret til fravær.

 

Øvrige ændringer

Udover ovennævnte ændringer, der relaterer sig til øremærket barsel for fædre/medmødre, har Folketinget også den 3. marts 2022 vedtaget ændringer, der relaterer sig til soloforældre og LGBT+ familier.

 

Reglerne for soloforældre og LGBT+ familier gælder alene for forældre til børn, der er født eller modtaget den 1. januar 2024 eller senere.

 

Reglerne indebærer, at soloforældre har ret til yderligere 22 ugers barselsorlov, hvoraf en del kan overdrages til et nærtstående familiemedlem, og at et barns biologiske forældre kan overdrage en del af deres barselsorlov til barnets sociale forældre.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du brug for rådgivning vedrørende de nugældende eller nye barselsregler, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Læs mere om EU's regler om øremærket barsel her

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev