EU-forslag om øremærket barsel til mænd

Nyhed
05.04.2019

Der er blevet vedtaget et nyt forslag til et EU-direktiv om to måneders øremærket forældreorlov til mænd. Hensigten med direktivet er at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet.

Ændringer

På nuværende tidspunkt har mænd ret til to ugers forældreorlov, der skal holdes inden for de første 14 uger efter fødslen. Efter de første 14 uger har begge forældre ret til at holde tilsammen op til 32 ugers orlov - som ikke er øremærkede - dvs. at forældrene selv kan bestemme, hvordan orloven skal fordeles i det indbyrdes forhold mellem dem.

 

Med de nye regler bliver der en øremærket forældreorlov på i alt to måneder til hver af barnets forældre. Det betyder, at forældrene ikke selv kan bestemme fordelingen af disse tilsammen fire måneders orlov. Det vil således ikke være muligt - som hidtil - at overføre forældreorloven til den anden forælder. Retten til forældreorlov vil derfor falde bort, hvis forælderen ikke selv afholder den.

 

Udover indførelsen af to måneders øremærket barsel til mænd giver det nye direktiv medarbejdere ret til 5 årlige omsorgsfridage uden løn til pasning af familiemedlemmer med behov for hjælp. Direktivet indeholder også en mulighed for forældre med børn op til 8 år og andre omsorgspersoner at anmode om fleksible arbejdsordninger.

 

Ikrafttræden

Det nye direktiv er ikke blevet formelt vedtaget endnu, men da Kommissionen, Rådet og EU-parlamentet er enige, vil de nye regler træde i kraft inden for tre år. Herefter skal reglerne implementeres i den nationale lovgivning, før de får retskraft i Danmark.

 

Har du spørgsmål vedrørende de nye regler, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev