Kommunikationsformen mellem udlejere og lejere er ændret

Nyhed
27.02.2018

Lejeloven og almenboligloven er pr. 1. januar 2018 blevet ændret i forhold til anvendelse af digital kommunikation mellem udlejer og lejer. Formålet med lovændringen er at gøre det lettere for udlejer og lejer at kommunikere via digitale kanaler, f.eks. e-mail og sms, og dermed opnå administrative lettelser, besparelser af såvel økonomiske ressourcer og naturressourcer samtidig med, at den teknologiske udvikling følges.

Før lovændringen kunne udlejer og lejer kun kommunikere digitalt, hvis dette var aftalt. Lovændringen medfører, at det ikke længere kræves, at udlejer og lejer har aftalt, at de kan kommunikere digitalt. Fremover er det valgfrit for parterne, om kommunikation skal ske via almindelig post eller digitalt. Enhver af parterne kan dog forlange at blive fritaget for digital kommunikation.

 

Det er særligt vigtigt at være opmærksom på de ændrede regler i relation til gennemførelse af ind- og fraflytningssyn, fordi de nye regler giver mulighed for, at f.eks. ind- og fraflytningsrapporterne udleveres digitalt til lejeren.

 

De nye regler for digital kommunikation medfører følgende ændringer:

  • Der skal ikke aftales kommunikationsform, og der kan derfor skiftes kommunikationsform fra meddelelse til meddelelse.
  • Reglerne for gennemførelse af ind- og fraflytningssyns tydeliggøres, fordi det nu er fastslået, at udlejer kan udlevere rapporten digitalt.
  • Lejelovens regler om gennemførelse af tilbudspligt ændres, så udlejer fremover kan opfylde tilbudspligten ved at gøre de påkrævede oplysninger tilgængelige på en digital platform eller udlevere disse på et USB-stik til lejerne.

  

Udlejere skal dog være opmærksomme på, at opsigelse fra udlejerens side samt påkrav efter lejerens betalingsmisligholdelse stadigvæk ikke kan afgives som digital post. Dette skal ske ved almindelig post, og dette kan ikke fraviges ved aftale mellem parterne.

 

Overgangsordning for eksisterende lejekontrakter

For lejeaftaler, som er indgået før lovændringen den 1. januar 2018, træder ændringen vedrørende digital kommunikation først i kraft den 1. januar 2019. For ældre lejeaftaler er der derfor en overgangsperiode på et år, før lejeaftalerne er omfattet af de nye regler om digital kommunikation.

 

Lejeaftaler, som er indgået eller indgås efter 1. januar 2018, er derimod omfattet af de nye kommunikationsregler allerede fra aftaleindgåelsen.

 

Når en lejeaftale er omfattet af de nye regler om digital kommunikation, kan både udlejer og lejer med et varsel på 1 måned forlange, at meddelelser mellem parterne ikke afgives digitalt.

 

Fritagelse for offentlig Digital Post

Hvis lejeren eller udlejeren er fritaget for offentlig Digital Post, finder ændringerne dog ikke anvendelse, og der skal derfor i sådanne situationer fortsat kommunikeres via almindelig post. Den part, der er undtaget for digital post fra det offentlige, skal oplyse modparten herom.

 

I Folketinget arbejdes videre på, at der fremadrettet også skal være mulighed for, at parterne anvender en e-Boks-lignende løsning som kommunikationsform. Tiden vil vise, om og hvornår dette bliver muligt.

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev