Kapitalkravet i A/S’er er blevet nedsat

Nyhed
04.07.2018

Et nyt lovforslag, som trådte i kraft den 1. juli 2018, nedsatte kapitalkravene i aktieselskaber, forenklede processen med omdannelse af virksomheder med begrænset ansvar til aktieselskaber og indførte mulighed for tvangsopløsning af selskaber med manglende registrering af reelle ejere.

Nedsættelse af kapitalkravet til aktieselskaber (A/S)

Minimumskapitalkravet i aktieselskaber er blevet nedsat fra DKK 500.000 til DKK 400.000. Nedsættelsen af kapitalkravet medfører, at kravet om delvis indbetaling på 25 % af selskabskapitalen falder fra DKK 125.000 til DKK 100.000.

 

Loven ændrer ikke på, at et aktieselskabs bestyrelse skal sikre, at selskabets kapitalberedskab til enhver tid skal være forsvarligt.

 

Baggrunden for at nedsætte kapitalkravet er at lette mulighederne for at etablere aktieselskaber, og for at kapitalkravet er på niveau med de lande, som Danmark normalt sammenligner sig med.

 

Forenklet proces for omdannelse af virksomheder med begrænset ansvar (V.M.B.A.) til aktieselskabet (A/S)

Fra den 1. juli 2018 er det blevet enklere for virksomheder med begrænset ansvar, dvs. selskaber med begrænset ansvar (S.M.B.A.) og foreninger med begrænset ansvar (F.M.B.A), at blive omdannet til aktieselskaber.

 

I selskabsloven har det hidtil kun været andelsselskaber med begrænset ansvar (A.M.B.A.), der kunne omdannes til aktieselskaber (A/S).

 

Omdannelsesproceduren og kravene til omdannelse af virksomheder med begrænset ansvar vil herefter være den samme som for omdannelse af A.M.B.A til A/S.

 

Reelle ejere – mulighed for tvangsopløsning ved manglende registrering

Alle nystiftede selskaber skal fra den 1. juli 2018 registrere reelle ejere senest samtidig med registreringen (stiftelsen) af kapitalselskaber (A/S, ApS, P/S og IVS), virksomheder med begrænset ansvar, interessentskaber, kommanditselskaber og erhvervsdrivende fonde.

 

Samtidig får Erhvervsstyrelsen mulighed for at sende kapitalselskaber (A/S, ApS, P/S og IVS), virksomheder med begrænset ansvar og erhvervsdrivende fonde til tvangsopløsning, hvis der intet er registreret om reelle ejere for disse enheder.

 

Det er alene den manglende registrering, der kan medføre tvangsopløsning. Hvis f.eks. et A/S har registreret 1 person som reel ejer, vil selskabet ikke kunne blive oversendt til tvangsopløsning, uanset om de registrerede forhold ikke er korrekte.

 

Du kan læse mere om registeret for reelle ejere her, og vi kan hjælpe din virksomhed med registreringerne. 

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev