Kan man opnå eneret til designet på en emballage?

Nyhed
18.08.2017

Det korte svar på spørgsmålet er ja.. men!

En særpræget emballage er en effektiv måde for virksomheden at skille sig ud fra mængden på. Dette gør sig særligt gældende i situationer, hvor produktet er ganske almindeligt. Da forbrugeren ofte vægter den visuelle fremtoning højt, når der skal vælges mellem ensartede produkter i butikken, er det uhyre vigtigt, med et visuelt blikfang.

De fleste vil nikke genkendende til, at de har købt en vare netop fordi emballagen antydede, at produktet var af en vis kvalitet. Det er derfor ikke uden grund, at virksomhederne hvert år investerer store summer i at designe den perfekte emballage til deres produkt.

 

I forlængelse af virksomhedernes bestræbelser på at adskille sig fra konkurrenterne kommer behovet for immaterialretlig beskyttelse. En emballages fremtoning kan eller vil kunne beskyttes efter flere forskellige regelsæt, nemlig designloven, varemærkeloven og markedsføringsloven. Det, der kan beskyttes, er den designmæssige formgivning, herunder farvesammensætningen, ordelementerne, den grafiske opsætning med videre.

 

Det skal dog understreges, at der i retspraksis er tradition for, at designet på emballagen skal afvige væsentligt fra det almindelige formsprog i branchen, førend der kan opnås eneret til designet. Dette skyldes hensynet til den fri konkurrence, da det ville have store konsekvenser, såfremt der kun var én erhvervsdrivende, der måtte sælge sine varer i eksempelvis æsker, flasker eller poser.

Af samme grund er eksempelvis Coca-Colas velkendte flaskeform uden riller blevet afslået som et varemærke af EU-domstolen. Dette da flaskeformen ikke adskiller sig tilstrækkeligt fra andre flaskeformer på markedet og derfor ikke besidder det fornødne særpræg.

 

Af andre kendte afgørelser på området kan nævnes sagen om Bio Tex mod D’or Tex, hvor sidstnævnte solgte sine produkter i en lignende emballage for så vidt angik form, farve og valg af figurlige elementer. Såvel Sø- og Handelsretten som Østre Landsret konkluderede dog i denne sag, at der ikke forelå en krænkelse af emballagen. 

 

Det er derfor overraskende, at Sø- og Handelsretten i en nyligt afsagt kendelse konkluderede, at en kendt producent af maling og træbeskyttelse kunne få nedlagt forbud mod en konkurrents brug af en emballage, med visse lighedstræk i form af farvevalg og grafisk opsætning.

 

Sø- og Handelsretten begrundede resultatet med, at de pågældende indpakninger indeholdt de samme designmæssige elementer samt grafiske opbygning. Retten lagde desuden vægt på, at den kendte producents emballage var velkendt hos omsætningskredsen. Afgørelsen kan synes vidtgående, da der dermed gives én erhvervsdrivende eneret til simple geometriske figurer i en bestemt farve.

 

Afgørelsen harmonerer svært med den hidtidige retspraksis samt Danmarks tiltrædelse af konvergensprogrammet CP3 på det varemærkeretlige område. Kendelsen trækker i en anden retning, der måske vil få indflydelse på virksomhedernes mulighed for at beskytte deres emballage fremadrettet, særligt hvis den pågældende emballage er velkendt af omsætningskredsen.

 

Har du spørgsmål til, hvorvidt din emballage kan beskyttes? Eller er du bange for at træde andre over tæerne? - så kontakt HjulmandKaptain for en uforpligtende drøftelse af dine muligheder.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev