Kan eliteidrætsøvere med støtte fra Team Danmark modtage erstatning for en skade?

Nyhed
30.07.2019

Hvis du har været eliteidrætsudøver og er kommet alvorligt til skade, enten til træning eller i forbindelse med konkurrence, så har du muligvis ret til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven, hvis du samtidig har modtaget Team Danmark støtte.

Groft skitseret er man omfattet af arbejdsskadesikringsloven, hvis man er i et ansættelses- eller ansættelseslignende forhold.

 

Det har tidligere været myndighedernes opfattelse, at eliteidrætsudøvere, som var støttet af Team Danmark, ikke var i et ansættelseslignende forhold til Team Danmark og dermed ikke omfattet af loven.

Begrundelsen var, at Team Danmark ikke havde instruktionsbeføjelser over idrætsudøveren, og at træning og konkurrence først og fremmest foregik i idrætsudøverens interesse.

 

Men spørgsmålet er, om myndighederne kan opretholde den antagelse?

 

De senere år har Team Danmark, DIF og specialforbundene knyttet flere og flere betingelser til de enkelte idrætsudøvere for at tildele støtte. Der bliver stillet krav til både træning, træningsfaciliteter, udvikling og konkurrencer – sågar krav om hvilke specifikke konkurrencer idrætsudøveren skal deltage i for fortsat at modtage støtte.

 

Jo mere detail-reguleret vilkårene for støtten bliver, desto mere taler det for, at Team Danmark-ordningen bliver omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

 

Det betyder, at Team Danmark-støttede eliteidrætsudøvere måske kan være berettigede til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven, hvis de pådrager sig varig personskade i forbindelse med træning eller konkurrence, som har været en betingelse for deres modtagelse af støtte.

 

Hvis du har fået en varig skade i forbindelse med idrætsudøvelse – Team Danmark-støttet eller ej – så kontakt HjulmandKaptain.

Del:

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev