Hvilke skatteregler gælder ved omdannelse til europæisk selskabsform?

Nyhed
24.05.2019

Der kan være flere årsager til, at et selskab ønsker at omstrukturere til et europæisk selskab. Spørgsmålet er, hvad det betyder rent skattemæssigt, hvis det pågældende selskab også har en filial i Danmark. Dette spørgsmål er blevet besvaret i et bindende svar fra skatterådet.

Faktum
En forsikringskoncern med aktiviteter i flere lande ønskede i et bindende svar en række spørgsmål om beskatningen af en dansk filial, i tilfælde af en omstrukturering af et engelsk selskab til et europæisk selskab (SE-selskab), besvaret.

 

I forlængelse af Storbritanniens EU-exit, forventet i 2019, havde forsikringskoncernen vurderet, at der var risiko for, at den nuværende grænseoverskridende autorisation i EU til at drive forsikrings- og genforsikringsvirksomhed ville træde ud af kraft.

 

For forsikringskoncernen ville det betyde, at britiske forsikringsselskaber og genforsikringsselskaber – herunder den spørgende forsikringskoncern – i EU og dermed også i Danmark, ikke længere ville være i stand til at drive virksomhed på tværs af landegrænser som følge af den frie udveksling af tjenesteydelser eller etableringsfriheden, som ville ophøre med Storbritanniens udtræden af EU.

 

Forsikringskoncernens fortsatte virke i Danmark efter et Brexit ville bero på en ny godkendelse hos Finanstilsynet.

 

For at undgå usikkerheden om en fornyelse/godkendelse ved finanstilsynet, som de igangværende Brexit-forhandlinger medfører, ønskede to britiske selskaber i forsikringskoncernen at omdanne sig til SE-selskaber for herefter at migrere til land Y inden for EU. Herfra skulle selskaberne fremadrettet drive forsikringsvirksomhed i EU.

 

Migrationen ville blive gennemført ved at foretage en grænseoverskridende flytning af de to britiske SE-selskaber fra England til land Y.

 

Hvert af de to selskaber har en filial i Danmark. Selskaberne ønskede svar på følgende spørgsmål:

 

Spørgsmålene til skatterådet

  1. Kan omdannelsen af et britisk selskab til et SE-selskab gennemføres uden at udløse dansk beskatning for selskabets danske filial?
  2. Kan omdannelsen af det britiske selskab til et SE-selskab gennemføres uden at udløse underskudsbegrænsning eller fortabelse af underskud for selskabets danske filial?
  3. Kan den efterfølgende flytning af det vedtægtsmæssige hjemsted for SE-selskabet fra England til land Y gennemføres uden at udløse dansk beskatning for selskabets danske filial?
  4. Kan flytning af det vedtægtsmæssige hjemsted for SE-selskabet fra England til land Y gennemføres uden at udløse underskudsbegrænsning for selskabets danske filial?

 

Svaret er JA til alle fire spørgsmål.

 

Det udløser ikke skat eller begrænsninger af underskud/tab i Danmark, at et selskab omdannes til et SE-selskab og efterfølgende flytter fra et land i EU til et andet land i EU.

 

Som altid er der en række forudsætninger, der skal være opfyldt.

 

Men udgangspunktet er klart. Det udløser ikke beskatning i Danmark, når et udenlandsk selskab omdannes til et SE-selskab, eller når et SE-selskab flytter hjemsted.

 

Derfor kan omdannelse af engelske selskaber til SE-selskaber være en god løsning. På den måde kan de selskaber, der har autorisationer og godkendelser, de kan miste ved et Brexit, få flyttet deres selskab ud af Storbritannien, inden det endelige Brexit bliver en realitet. Og nu har skatterådet bekræftet, at det som udgangspunkt ikke vil medføre beskatning eller fortabelse af underskud/tab i Danmark, hvis der er danske filialer eller selskaber ejet af disse britiske selskaber.

 

Går du med brexitovervejelser, eller overvejer du omdannelse af virksomheder eller selskaber, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev