HjulmandKaptain vinder principiel entreprisesag vedr. arbejdsudleje

Nyhed
28.02.2018

I en sag vedrørende en entreprenørs ansvar for arbejdsudleje (såkaldt udlejning af ”arme og ben”) har Landsretten netop truffet en principiel afgørelse.

Problemstillingen opstod i forbindelse med opførelsen af et kompliceret procesanlæg på en medicinalfabrik og sagen vedrørte et spørgsmål om, hvorvidt en entreprenørs ydelse skulle karakteriseres som et entreprisearbejde (med deraf følgende sædvanligt mangelsansvar), eller om det ”kun” var arbejdsudleje.

 

Problemstillingen er tidligere kun sparsomt berørt i domstols- og voldgiftspraksis, og Landsrettens afgørelse bidrager med en betydelig afklaring. 

 

Landsretten fandt, at entreprenørens ydelse havde karakter af arbejdsudleje, bl.a. med den begrundelse, at der ikke blev udøvet ledelses-, tilsyns-, kontrol- eller instruktionsbeføjelser, samt at dette ikke blev påtalt af bygherren.

 

På den baggrund blev entreprenøren frifundet for et tocifret millionkrav og fik samtidig medhold i et betydeligt fakturakrav.

 

Sagen har helt ekstraordinært verseret i næsten 10 år og hovedforhandlet over 12 retsdage med en samlet bilagsmængde på over 4.500 sider.

 

Entreprenøren blev for såvel by- og landsret repræsenteret af advokat, partner Casper Gammelgaard fra HjulmandKaptains entrepriseteam.                    

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev