HjulmandKaptain vinder praktisk relevant sag om værneting og incoterms

Nyhed
17.11.2017

Vestre Landsret har i en dom givet en dansk virksomhed medhold i, at rette værneting for en tvist var i Danmark. Dommen understreger vigtigheden af, at virksomheder sørger for at tage stilling til, hvor og hvordan eventuelle tvister skal afgøres.

Sagen drejede sig om en dansk virksomhed, som havde indgået en aftale med en virksomhed i et EU-land om salg af en maskine.

 

I parternes aftale var der om levering henvist til en såkaldt Incoterm med angivelse af den destination, hvortil maskinen skulle fragtes. Maskinen var herefter blevet overgivet til en selvstændig fragtfører ved den danske virksomheds forretningsadresse og derfra fragtet til destinationen.

 

Det afgørende kriterium for vurderingen af, hvor retssagen kunne anlægges, var herefter, hvor der var sket ”levering”.

 

Landsretten kom frem til, at da salget af maskinen var sket i henhold til den aftalte Incoterm, så skete leveringen ved overgivelsen til den selvstændige fragtfører. Den danske virksomhed fik derfor medhold i, at rette værneting var i Danmark.

 

Dommen understreger vigtigheden af, at virksomheder tager stilling til, hvor og hvordan eventuelle tvister skal afgøres. I samme ombæring anbefales det endvidere, at der tages stilling til, hvilken lov der skal finde anvendelse, når tvisten skal afgøres. Denne anbefaling gælder både virksomheder, der handler indenlands, men især dem, der handler på tværs af landegrænser.

 

Den mest oplagte måde at undgå lignende tvister er ved, at virksomhederne tilpasser sine salgs- og leveringsbetingelser, så det deraf klart fremgår, hvor og hvordan tvister skal afgøres, og hvilken lov der skal anvendes ved afgørelsen.

 

HjulmandKaptain har indgående erfaring med udarbejdelse, gennemgang samt fortolkning af erhvervsdrivendes salgs- og leveringsbetingelser. Vi rådgiver og bistår også erhvervsdrivende ved tvister inden for dette område.

 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du altid meget velkommen til at kontakte os på telefon 7015 1000 eller mail@70151000.dk

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev