Har du styr på din sag ved Erstatningsnævnet?

Nyhed
09.11.2018

Erstatningsnævnet har her i efteråret i en lang række sager meddelt, at der gøres en ekstra indsats for at nedbringe antallet af ansøgninger, der venter på at blive behandlet. I den forbindelse opfordrer Erstatningsnævnet til, at der indsendes en opgørelse af eventuelle yderligere krav sammen med dokumentation herfor.

Hvorfor er det vigtigt selv at være over sin sag ved Erstatningsnævnet?

Har man været udsat for vold, kan Erstatningsnævnet (tidligere Voldsoffernævnet) tilkende erstatning for blandt andet godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne.

 

Efter Offererstatningsloven gælder der særlige frister for anmeldelsen og opgørelsen af erstatningskrav overfor Erstatningsnævnet. Således skal ansøgning om erstatning være indgivet inden 2 år, fra lovovertrædelsen er begået, hvis der er afsagt dom, er det dog inden for 2 år, fra dommen er endelig.

 

Det er dog ikke nok, at ansøgningsskema er indsendt til nævnet. Man skal løbende opgøre sine krav, da Erstatningsnævnet som udgangspunkt afviser krav, der er fremsat mere end 2 år efter, at den skadelidte indså eller burde indse eksistensen af kravet.

 

Hvis man f.eks. opgør krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for sent, vil konsekvensen være, at Erstatningsnævnet afslår kravet som for sent anmeldt, hvilket reelt betyder, at man mister sit krav på erstatningen. 

 

Er du i tvivl, om der er helt styr på din sag, eller om du er berettiget til erstatning, er du velkommen til at kontakte os for en gratis vurdering.

Del:

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev