Forsikringsselskab nægtede at udlevere overvågningsmateriale i forbindelse med erstatningssag

Nyhed
02.09.2021

Et forsikringsselskab modtog kritik af Datatilsynet for at have handlet i uoverensstemmelse med reglerne om behandling af personoplysninger. Forsikringsselskabet havde i forbindelse med en erstatningssag foretaget overvågning og nægtede herefter at udlevere overvågningsmaterialet. Læs mere om sagen og Datatilsynets kendelse her.

I 2015 kom én af vores kunder alvorligt til skade i forbindelse med en trafikulykke, hvor han blev påkørt bagfra med høj hastighed. På grund af skaderne måtte han opgive sit arbejde, og i 2019 fik han tilkendt førtidspension af kommunen som følge af skaderne, som han pådrog sig i forbindelse med ulykken.

 

Forsikringsselskabet nægtede at udbetale erstatning til vores kunde og iværksatte en overvågning, hvor de konstaterede, at han gik en lille smule til hånde på en restaurant, som var ejet af hans kone. Selskabet orienterede os om, at de havde foretaget overvågning af vores kunde, men de nægtede at udlevere overvågningsmaterialet, så vi kunne bruge det i en retssag mod selskabet.

 

Datatilsynet udtalte alvorlig kritik af forsikringsselskab

Efter gentagne gange at have appelleret til selskabets sunde fornuft om at udlevere overvågningsmaterialet uden held, måtte vi klage til Datatilsynet over, at selskabet ikke ville udlevere materialet.

 

Den 30. august 2021 traf Datatilsynet afgørelse i sagen.

 

Datatilsynet fandt grundlag for at udtale alvorlig kritik af, at selskabet ikke havde behandlet en anmodning om indsigt i videomaterialet i overensstemmelse med reglerne i Databeskyttelsesordningen.

 

Du kan læse hele Datatilsynets afgørelse her. 

 

Har den dataansvarlige pligt til at udlevere overvågningsmateriale?

Et selskab skal som dataansvarlig (som udgangspunkt inden 30 dage) give en skadelidt indsigt i de personoplysninger, der behandles om vedkommende. Dette omfatter også videoovervågningsmateriale af vedkommende.

 

Et selskab kan undtagelsesvist nægte at udlevere personoplysninger til personen, når der foreligger afgørende hensyn, hvor den skadelidtes interesser må vige for andre interesser.

 

Det er dog kun i helt særlige situationer, at denne undtagelse kan bruges, og det var der ikke tale om her, hvorfor der blev udtalt alvorlig kritik af selskabets manglende udlevering af videomaterialet.

 

I HjulmandKaptains afdeling for personskade ser vi flere eksempler på, at selskaber ikke vil udlevere overvågningsmateriale i forsikringssager. Vi forventer, at det nu hører fortiden til.

 

Overvågningsmaterialet er nu udleveret, og der er anlagt retssag mod selskabet med påstand om betaling af erstatning for følgerne efter trafikulykken.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

I HjulmandKaptains afdeling for persondata, hjælper vi både dataansvarlige med at overholde reglerne om GDPR, så de ikke ender i en situation, hvor Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af dem, ligesom vi også gerne hjælper de registrerede med håndteringen af deres rettigheder.

 

Hvis du har en forsikringssag, hvor du er blevet overvåget, og hvor forsikringsselskabet nægter at udlevere overvågningsmaterialet, så anbefaler vi, at du tager kontakt til Jens Baagøe Thomsen.

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din virksomhed overholder persondatareglerne og ikke vil risikere, at Datatilsynet skal udtale alvorlig kritik af din håndtering af personoplysninger, så anbefaler vi, at du tager kontakt til Karina Søndergaard.

Del:

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev