Forsikring ved kritisk sygdom til børn

Nyhed
19.06.2023
Mange forsikringsselskaber og pensionsforsikringsselskaber reklamerer med, at forældre kan tegne forsikringer ved kritisk sygdom til deres børn. I nogle tilfælde kan det dog give udfordringer, når det skal dokumenteres, hvorvidt der har været symptomer på kritisk sygdom, inden forsikringen blev tegnet. Og netop det får betydning for muligheden for dækning og dermed erstatning, hvis dit barn bliver ramt af kritisk sygdom.

Hvornår dækker en forsikring ved kritisk sygdom?

Forsikringerne forhindrer selvfølgelig ikke dit barn mod, at det pådrager sig kritiske sygdomme, men hvis du har tegnet en forsikring for dit barn, så har dit barn krav på en erstatning, hvis han/hun pådrager sig en kritisk sygdom efter, at forsikringen er tegnet.

 

En forsikring ved kritisk sygdom dækker kun de sygdomme, som fremgår direkte af forsikringsvilkårene.

Hvis dit barn pådrager sig en kritisk sygdom, som ikke fremgår direkte af forsikringsvilkårene, så har barnet således ikke ret til erstatning.

 

Forsikringen dækker også kun, hvis barnet ikke havde symptomer på kritisk sygdom på det tidspunkt, hvor forsikringen blev tegnet med tillæg af en karensperiode, som kan være forskellig fra forsikring til forsikring.

Symptomdebut giver dog ofte anledning til uenigheder mellem forsikringsselskaber og forsikringstagere.

 

Starttidspunkt for symptomer kan være svær at anslå

Vi har fundet 2 afgørelser fra Ankenævnet for Forsikring, som beskriver forskellen på

1) hvornår der var symptomer, og

2) hvornår der ikke var symptomer inden tegning af kritisk sygdomsforsikring:

Forløb 1 – Barn på 2 år fik udbetalt erstatning trods afvisning i første omgang

I kendelse nr. 97.648, som du kan finde her, havde en mor tegnet en kritisk sygdomsforsikring til sit barn i juni 2020, da barnet var ca. 2 år gammelt.

 

I februar 2019 havde personalet i barnets vuggestue observeret, at barnet havde ligget spændt og stiv i kroppen, hvilket havde gjort forældrene bekymrede, så de var gået til sundhedsplejersken, som havde sendt barnet til børnefysioterapi.

 

Man mistænkte, at barnet led af autisme, som barnet blev diagnosticeret for i juli 2020.

Karensperioden udløb i oktober 2020, og i januar 2021 begyndte barnet at få en ny type anfald, hvor hun kunne sidde og se TV og pludselig blive slap og falde om.

 

I april 2021 fik barnet diagnosen epilepsi, og forældrene anmeldte skaden til forsikringsselskabet, som afviste kravet med henvisning til, at barnet allerede havde symptomer i 2019, inden forsikringen blev tegnet.

I den pågældende sag nåede Ankenævnet for Forsikring frem til, at forsikringsselskabet skulle anerkende, at der ikke havde været symptomer på epilepsi forud for udløb af karensperioden, og at barnet derfor var berettiget til udbetaling af forsikringssummen ved visse sygdomme.

 

Forløb 2 – En ung mand omfattet af kritisk sygdomsdækning fik afvist muligheden for erstatning

I kendelse nr. 96.091, som du kan finde her, var en forsikringstager omfattet af en kritisk sygdomsdækning den 14. november 2017. I november 2019 fik han konstateret en svulst på hørenerven, som var omfattet af sygdomsdækningen.

 

Af et journalnotat fra egen læge fra juli 2019 fremgik det, at forsikringstageren ”i årevis havde haft en følelse af nedsat hørelse” og i et andet notat fra november 2019, at ”hans symptomer startede for flere år siden”.

Ankenævnet for Forsikring nåede frem til, at selskabet var berettiget til at afvise dækning, blandt andet med en begrundelse om, at det ikke er afgørende, om forsikringstageren har haft viden om, hvilken sygdom han har haft, så længe han har været vidende om symptomerne.

 

Dækker forsikringen forskelligt afhængigt af, om du kan forklare symptomerne eller ej?

Efter vores opfattelse gør det en forskel, om der er tale om et mindre barn, hvor det kan være svært at beskrive symptomer præcist som i den første sag, mens det er lettere for en ung, som i den anden sag, at redegøre for sine symptomer.

 

Lad HjulmandKaptains specialister i personskadeerstatning hjælpe dig

Er dit barn blevet kritisk syg, og nægter forsikringsselskabet at dække, så er du altid velkommen til at kontakte vores specialister i personskadeerstatning for  at høre om dine muligheder for erstatning til dit barn.

Del:

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev