Er det nødvendigt at forberede sig på Brexit?

Nyhed
10.09.2018

JA er det enkle svar. Alle virksomheder og personer, der har forbindelse til Storbritannien, bør straks gå i gang med at undersøge, hvad Brexit kommer til at betyde for dem.

Faktisk var tidligere minister, nu adm. direktør for Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, i pressen 29. august 2018 og efterlyse, at danske virksomheder allerede nu begynder at forberede sig på Brexit.

 

Udmeldingen kommer samtidig med, at EU-Kommissionen den 27. august 2018 udsendte et dokument, hvor EU-kommissionen netop beskriver to scenarier for Brexit. Et Brexit med en aftale og et Brexit uden nogen aftale, et såkaldt hårdt Brexit.

 

Hvis der kommer en aftale på plads mellem EU og Storbritannien, vil denne aftale regulere personer og virksomheders rettigheder og forpligtelser i samarbejdet mellem Storbritannien og EU. Denne udvikling er ukendt, idet den afhænger fuldstændig af den aftaletekst, der måtte blive resultatet af forhandlingerne. Vi følger naturligvis dette arbejde tæt.

 

Hvis der derimod ikke kommer en aftale, og det er der efterhånden en del, der frygter, herunder EU-kommissionen, vil det udløse et såkaldt hårdt Brexit. Et hårdt Brexit vil have den konsekvens, at Storbritannien, i forholdet med EU og de enkelte medlemslande i EU, vil blive betragtet som et tredjeland.

 

Og hvad betyder det så?

 

I EU-kommissionens skrivelse af 27. august 2018 fremhæver EU-kommissionen en række forhold, som kan få store konsekvenser for virksomheder og personer. Vi henviser derfor til denne skrivelse fra EU-kommissionen af 27. august 2018, ”COM 2018.556”, men vil dog gerne gøre opmærksom på en række centrale problemstillinger, som alle danske virksomheder og personer, der har forbindelse til Storbritannien, og alle virksomheder og personer fra Storbritannien, der har forbindelse til Danmark/EU, bør overveje grundigt og forberede sig på i forbindelse med et hårdt Brexit.

 

Det fremgår blandt andet af EU-kommissionens skrivelse, at det er vigtigt i forbindelse med virksomhedsudøvelsen i henholdsvis EU og i Storbritannien, at virksomhederne gør sig klart, om virksomheden har certifikater eller tilladelser, der bygger på det Europæiske samarbejde, og som virksomheden er nødsaget til at forny, enten i et EU-land eller i Storbritannien.

 

Det samme kan være tilfældet for personer, der arbejder i EU og/eller i Storbritannien på baggrund af eksamensbeviser og andre beviser, som ikke længere vil blive godkendt efter et hårdt Brexit. I dag eksisterer der EU-regler om anerkendelse af eksamensbeviser og andre kvalificerende beviser mellem EU-landene, og disse regler vil efter et hårdt Brexit ikke længere være gældende.

 

Hvis tilfældet bliver, at der ikke kommer en aftale mellem EU og Storbritannien, vil Storbritannien skulle betragtes som et tredjeland i forhold til eksempelvis told, moms og andre afgifter, samt i forhold til fødevaregodkendelse, godkendelse af medicinalvarer mv.

 

Det betyder dermed også, at en lang række virksomheder, der i dag leverer/aftager varer og ydelser fra Storbritannien, er nødsaget til at vurdere, hvilke økonomiske konsekvenser det vil have for disse varer og ydelser, hvis der nu pålægges told og andre importafgifter.

 

Virksomheder der på nuværende tidspunkt importerer eller eksporterer varer fra/til Storbritannien, inden for særlige brancher, hvor der på nuværende tidspunkt sker godkendelse i henhold til EU-regler, skal således også forberede sig på, at Storbritannien eller EU kan fastsætte skrappere regler i fremtiden, således det eventuelt slet ikke er muligt længere at forhandle de pågældende varer.

 

I relation til Brexit er det således nu blevet ekstraordinært for virksomhederne at opstarte forberedelserne til en række forskellige scenarier.

 

Et scenarie med et hårdt Brexit, altså uden nogen aftale, hvorefter Storbritannien bliver betragtet som et rent tredjeland.

 

Et andet scenarie er et Brexit på baggrund af en mindre aftale, der vil regulere en række mindre forhold i relationen mellem EU og Storbritannien.

 

Et tredje scenarie kan være et Brexit, hvor der bliver indgået en reel aftale, der kommer til at stille forholdet mellem Storbritannien og EU på stort set samme måde, som da Storbritannien var en del af EU.

 

Et hårdt Brexit vil derfor med meget stor sandsynlighed begrænse den frie bevægelighed for varer, ydelser og arbejdskraft, der i dag er en af grundpillerne i EU-samarbejdet. Derfor kommer Brexit til at have meget stor indvirkning på virksomheder og arbejdstagere. I nogle tilfælde kan det blive nødvendigt at omorganisere virksomheden, eventuelt med en etablering i Storbritannien henholdsvis EU. I andre situationer bliver det nødvendigt at indhente nye beviser, certifikater, godkendelser mv., for at varer og ydelser lovligt kan leveres.

Hos HjulmandKaptain følger vi meget intenst udviklingen i de forhandlinger, der pågår. Allerede nu hjælper vi virksomheder med at forberede sig på de forskellige scenarier. Hvis der ikke kommer en aftale inden 19. marts 2019, vil et hårdt Brexit i udgangssituationen træde i kraft der.

 

Gør din virksomhed forretning med Storbritannien, så er du meget velkommen til at kontakte os for en drøftelse af, hvilke mulige udfordringer din virksomhed kan møde i den sammenhæng.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev