Efter sexchikane og fyring: Kvinde tildeles godtgørelse på 420.000 kr.

Nyhed
07.12.2022

En kvinde blev efter ligebehandlingsloven tildelt godtgørelse for sexchikane på arbejdspladsen samt for at blive forskelsbehandlet på grund af køn i forbindelse med afskedigelse. Godtgørelse for sexchikanen blev fastlagt til 40.000 kr. Dette fastslås i en ny afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet.

Chikane efter arbejde

Det konkrete forhold, der startede forløbet og den efterfølgende afskedigelse samt klagesag, var begrundet i en enkeltstående episode på arbejdspladsen.

 

Efter arbejdstids ophør gik den forurettede sammen med direktøren og i hvert fald én anden kollega uden for virksomhedens kontor for at ryge en cigaret. Direktøren var virksomhedens ejer og direkte leder for forurettede.

 

Ifølge forurettede blev hun bukket forover af den administrerende direktør og klappet bagi. Direktøren anførte, at han betragtede det som et venskabeligt skub på hoften.

 

Lige inden episoden havde direktøren spurgt den anden tilstedeværende medarbejder, hvad klokken var. Da denne svarede, at den var 16.35, sagde direktøren ifølge forurettede, at så var han ikke dennes chef længere, hvorefter han bukkede hende forover og klappede hende bagi.

 

Fra mislykket fratrædelse til fyring

Denne episode er én af to forhold, som afgørelsen består af. Det andet forhold består i, at forurettede omkring en måned efter førnævnte episode blev afskediget som følge af episoden. Hun havde ifølge direktøren ikke været imødekommende med hensyn til drøftelse af vilkårene for en fratrædelse, som hun selv havde opfordret til. Ligebehandlingsnævnet fandt, at opsigelsen skete på baggrund af episoden med sexchikanen.

 

Afgørende skriftlig korrespondance

Cirka 14 dage efter hændelsen forlod forurettede arbejdspladsen på baggrund af episoden.

 

Det fremgår, at hun stadig passede sit arbejde, der godt kunne passes uden tilstedeværelse på arbejdspladsen.

Fra dette tidspunkt valgte forurettede kun at korrespondere skriftligt om sagen med direktøren. Dette var ifølge den forurettede den mest trygge form for kommunikation. Forurettede valgte ikke at inddrage advokat og fagforening på trods af opfordringer fra disse. Undervejs i korrespondancen opfordrede direktøren til, at de skulle kommunikere mundtligt, men dette frabad forurettede sig.

 

Den skriftlige korrespondance viste sig at være væsentlig ved sagens bedømmelse i Ligebehandlingsnævnet.

Direktørens advokat ønskede sagen afvist, fordi det ifølge denne var nødvendigt med bevisførelse ved mundtlige parts- og vidneforklaringer, hvilket ikke kunne ske ved Ligebehandlingsnævnet. Dette afviste Ligebehandlingsnævnet. Dermed var den skriftlige korrespondance mellem den forurettede og direktøren tilstrækkeligt til at afgøre klagen.

 

Godtgørelsens størrelse

Parterne forsøgte selv først at indgå en fredelig løsning omkring fratrædelsen.

 

Her foreslog direktøren en opsigelse på to måneder, der var én måned mere, end hvad ansættelsesaftalen indeholdt.

 

Forurettede gjorde opmærksom på, at denne ikke ønskede at opsige stillingen, men at denne søgte at finde en fratrædelsesordning. Her foreslog hun løn i 3-4 måneder samt en godtgørelse for fysisk seksuel chikane. Parterne nåede ikke selv til en løsning.

 

Forurettede anmodede ved Ligebehandlingsnævnet om godtgørelse på 25.000 kr. for sexchikanen samt godtgørelsen for forskelsbehandlingen i forbindelse med afskedigelsen svarende til 12 måneders løn.

 

Ligebehandlingsnævnet bestemte, at der skulle gives henholdsvis godtgørelse på 40.000 kr. for sexchikanen og godtgørelse svarende til ni måneders løn for den uberettigede afskedigelse. De ni måneders løn blev skønsmæssigt fastsat til 380.000 kr.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du spørgsmål i forhold til håndteringen af en lignende sag, eller er du i tvivl om, hvordan en sexchikanesag skal håndteres, så tøv ikke med at kontakte os. Vores specialister i ansættelsesret står klar til at rådgive dig.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev